Fotograf: Gävle Container Terminal

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Gävle hamn såld

Den expansiva hamnoperatören Yilport tar över driften av Gävle hamn och förbinder sig att investera i en ny containerterminal.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]en ny containerterminal.

Det turkiska hamnoperatörsbolaget Yilport köper det kommunägda terminalbolaget Baltic Sea Gateway AB. Detta helägda dotterbolag till Gävle Hamn AB driver godshanteringen i Gävle hamn. Hamnens mark och infrastruktur kommer fortsättningsvis att ägas av kommunens bolag Gävle Hamn AB.

Möjliggör tillväxt

Kommunfullmäktige har redan tidigare beslutat att driften av hamnen ska privatiseras för att kunna utveckla hamnverksamheten ytterligare. Gävle Containerterminal AB ägs sedan två år tillbaka till 80 procent av Yilport och 20 procent av Gävle Stadshus AB. Nu är alltså ett avtal klart där driften av all verksamhet privatiseras fullt ut.

– Det kommer att innebära mer investeringar, större godsvolymer och att hamnen fortsätter växa, kommenterar Örjan Larsson, styrelseordförande i Gävle Hamn AB.

Koncessionsvatal

Förutom att Yilport köper Baltic Sea Gateway AB övertas även kommunens kvarvarande aktiepost i Gävle Containerterminal AB. Kommunens och Gävle hamns intressen uppges säkras via ett koncessionsavtal som löper över 30 plus 10 år. I och med avtalet kommer Yilport att garantera omedelbara investeringar på cirka 450 miljoner kronor, huvudsakligen i en ny containerterminal.

– Gävle passar mycket väl in i våra tillväxtplaner för Norden och Yilport som helhet, och är väl positionerat för fortsatt tillväxt. Vi blir nu ensam ägare till Gävle Containerterminal och tillförs också all hantering av bulk- och styckegods, där vi har stor erfarenhet från andra Yilport-hamnar. Integreringen i Yilport-sfären ska hanteras av vår Nordiska region och vår ledning i Gävle, med stöd av Yilports centrala projektledning och IT-utvecklingsteam, säger Sean Pierce, vd för Yilport Holding.

Nya möjligheter

– Jag är mycket glad över vårt 30-åriga koncessionsavtal med Gävle hamn. Den globala marknaden är fortfarande något trög, men jag är ändå helt trygg med vårt förvärv av Baltic Sea Gateway. För jag tror verkligen på tillväxtkraften i Gävle och vår förmåga att bidra till en positiv utveckling i regionen. När vi för två år sedan köpte 80 procent av Gävle Containerterminal tyckte somliga att jag var galen. Men vi upptäcker ständigt nya möjligheter som andra inte ser eller sett. Med övertagandet av Baltic Sea Gateways stora tjänsteutbud, Gävle Containerterminal och vår kombiterminal Stockholm Nord kan vi erbjuda sömlösa logistiklösningar. Sverige behöver investeringar i försörjningskedjan och med köpet av Baltic Sea Gateway kan vi bidra till att stärka svensk logistik, säger Robert Yuksel Yildirim, ordförande i Yilport Holding.

Vill växa

Yilport har som ambition att vara en av världens tio största hamnoperatörer 2025. Köpet av Baltic Sea Gateway AB är det tredje nordiska förvärvet. Det tidigare köpet av aktiemajoriteten i Gävle Containerterminal 2014 inkluderade även kombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg. Sedan februari 2015 driver Yilport dessutom Oslos nya containerhamn med en 20 plus 10-årig koncession. Yilports europeiska portfölj tredubblades nyligen med förvärvet av Tertir-gruppens nio terminaler i Portugal och Spanien. Därtill har gruppen terminaler i Turkiet och på Malta.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]