Fotograf: Transatlantic

Kategori: Hamn/Logistik | RoRo

SOL utökar på linjen Göteborg-Zeebrugge

Svenska Orient Linien, SOL, lägger till en femte sydgående veckosegling från Göteborg till Zeebrugge. Även norra Finland och Lübeck adderas till den nya slingan.

Enligt rederiet har den nya avgången länge varit efterfrågad av kunderna på linjen Göteborg-Zeebrugge, där trafiken hittills bedrivits med de två Wagenborg-ägda roro-fartygen Slingeborg och Schieborg. När man nu lägger till en femte veckolig avgång i båda riktningarna kommer enligt den nya tidtabellen fyra fartyg att dela på uppdraget, närmare bestämt Godby-fartyget Baltica, Transatlantic-fartygen Transpulp och Transtimber samt Imperial Shipping-fartyget Finnland.   

Finland och Tyskland ingår

Den nya veckoseglingen innebär också att man till turlistan adderar en veckolig avgång från Göteborg till Kemi/Uleåborg och i motsatt riktning, liksom en veckolig avgång från Lübeck till Göteborg.

– De här nya tjänsterna kommer vara speciellt attraktiva för trailer-, container- och projektfraktkunder. De stärker ytterligare SOL:s verksamhet mellan Finland, Tyskland och Sverige och utökar vår verksamhet och ställning inom färjesjöfart i Baltikum och på Nordsjön, säger Ragnar Johansson, vd för Svenska Orient Linien, i en skriftlig kommentar.

”Nya importmöjligheter”

Även från Göteborgs Hamns sida är man nöjd med utökningen på linjen Göteborg-Zeebrugge, och att förändringen dessutom innebär nya importmöjligheter från Finland och Tyskland.

– Volymutvecklingen på Belgien har varit väldigt positiv under året och det är glädjande att SOL snabbt kan möta efterfrågan med tätare avgångar och ökad kapacitet, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.

Nämnas kan att utöver SOL så trafikeras Belgien även av roro-rederierna CLdN och DFDS Seaways genom hamnarna i Zeebrugge respektive Ghent, vilket innebär att Göteborgs Hamn nu har fem roro-linjer med totalt 17 anlöp till och från Belgien varje vecka.