Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo

Fler avgångar Göteborg–Zeebrugge

SOL utökar sin trafik mellan Göteborg och Zeebrugge med nytt fartyg.

Göteborgs Hamn meddelar att Svenska Orient Linien, SOL, utökar sin trafik mellan Göteborg och Zeebrugge. Rederiets fartyg kommer att avgå från Göteborgs Hamn sju gånger i veckan. Samtidigt sätter man in roro-fartyget Ark Forwarder på linjen.

— Vi har haft en fantastisk volymutveckling under året som gått och slagit i taket kapacitetsmässigt. Därför utökar vi nu trafiken på linjen så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra kunder en stabil trafik och en bra service, säger Ragnar Johansson, vd på Svenska Orient Linien AB, i ett pressmeddelande.

Ark Forwarder har kapacitet för 2.700 filmeter last och kan ta trailers, containers, SECU och annat rullande gods. Fartyget går in i sin nya trafik den 24 november i Zeebrugge.

Fem linjer

Göteborgs Hamn har därmed fem roro-linjer med totalt 16 anlöp till och från Belgien varje vecka. Utöver SOL trafikeras Belgien även av roro-rederierna CLdN och DFDS Seaways som går till Zeebrugge respektive Ghent.

— Zeebrugge är ett viktigt godsnav för många svenska import- och exportföretag som verkar i Belgien och norra Frankrike. Nu finns det ytterligare alternativ att frakta gods dit från Göteborgs Hamn. Det är mycket glädjande att SOL fortsätter att satsa på Göteborgs Hamn, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.