Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Container

SOL satsar på containerpendel

Svenska Orient Linien breddar sin verksamhet och satsar på en containerpendel mellan Göteborg och Vänern.

Svenska Orient Linien, SOL, utreder för tillfället möjligheterna att transportera containrar mellan Göteborg och Kristinehamn med hjälp av en, enligt företaget, konkurrenskraftig och miljöeffektiv containerpendel. Det skulle i så fall bli Sveriges första sjöfartsbaserade containerpendel inrikes och innebär att SOL vill konkurrera med befintliga lösningar som nästan uteslutande är järnvägs- eller lastbilsbaserade.

Ny typ av logistiklösning

– Vi ser att framtiden tillhör dem som vill ta ansvar och förstår värdet av ett aktivt hållbarhetsarbete, säger Ragnar Johansson, vd Svenska Orient Linien, i ett pressmeddelande.

– Därför är vi intresserade av att vara med och utveckla den småskaliga IMO-sjöfarten och erbjuda marknaden en sjöfartsbaserad containerpendel inrikes. Det betyder att en ny typ av transport- och logistiklösningar är på frammarsch.

Projektet har letts av Kristofer Andrén, sjöfartskonsult och tidigare branschchef på Wallenius Wilhelmsen i Sverige, tillsammans med Lars Rexius, tidigare vd för MSC Sverige.

Sätts igång under våren

– Jag har haft idén i tre år och har jobbat heltid med projektet sedan april 2017, säger Kristofer Andrén till Sjöfartstidningen.

Enligt Kristofer Andrén är målet att projektet ska komma igång under våren. Tanken är att chartra in ett mindre fartyg med en kapacitet mellan 120 och 160 TEU. Fartyget får vara max 88 meter, vilket är maxlängden för slussarna i Göta älv.

– Det här blir ett helt nytt trafikslag för Sverige och det känns väldigt spännande att vi kommit så här långt. Mycket tack vare SOL:s entreprenörsanda och drivkraft.

Pussel

Enligt Kristofer Andrén har det hittills handlat om att få ihop ett stort pussel av olika typer av godsägare, speditörer och andra intressenter.

– Men vi har fått bra respons och vi tror att vi kommer få lönsamhet i projektet. Även politiker från regionerna kring norra Vänern har varit positiva.

Lotsavgifterna ett hinder

Ett av de största hindren för projektet är lotssystemet, menar Kristoffer Andrén. Jämfört med vad det kostar att driva fartyget är lotsavgiten väldigt dyr.

– En marknadsmässig t/c-hyra ligger på cirka 30.000 kronor för ett lämpligt fartyg för en resa på 19 timmar genom älven, inklusive personal. För samma sträcka kommer lotsavgiften landa på cirka 35.000 kronor, inklusive rabatter. Med den situationen ser jag att det kommer bli svårt att få till ännu mer småskalig kustsjöfart som kan konkurrera med lastbilar och tåg.

Rederiet planerar för två avgångar per vecka, i vardera riktning. Det tänkta upptagningsområdet blir inledningsvis östra Värmland, västra Örebro län samt södra Dalarna. De tilltänkta kunderna finns inom skogs- och gruvnäringen för export och inom detaljhandeln med stora importvolymer.