Sika ska studera överflyttning av gods

Regeringen ger Statens institut för kommunikationsanalys, Sika, i uppdrag att kartlägga vilka potentialer det finns för överflyttning av gods och passagerare mellan trafikslagen.”Uppdraget innefattar också att se vilka åtgärder som krävs för att det ska kunna åstadkommas”, skriver Näringsdepartementet.Uppdraget ska redovisas den första december 2008.