Ingen ändring av SIKA-flytt

I dag har regeringen beslutat att Statens Institut för Kommunikationsanalys, som bl.a. arbetar med sjöfartsstatistik, skall flytta till Östersund. Flytten, som föreslogs som en del i kompensationspaketet för de orter som förlorar militära förband, har kraftigt kritiserats av myndigheten som menar att den kommer att skada verksamheten allvarligt på både kort och lång sikt. Omlokaliseringen skall vara genomförd senast 15 april 2007.