Fem procent av godsarbetet på väg hade kunnat gå på sjö istället.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | Forskning

Nytänkande krävs för överflyttning av gods till sjö

Mer gods kan flyttas över från väg och järnväg till sjöfart. Men sjöfartens låga känslighet för kostnadsförändringar är ett stort hinder. Det visar en ny analys från VTI.

VTI har på uppdrag av Trafikverket genomfört en studie av potentialen för överflyttning av gods till sjöfart. I studien, som genomförts mellan augusti 2019 och september 2020, har konkurrensytan mellan sjöfart och de landbaserade trafikslagen väg och järnväg undersökts. I arbetet med studien har analyser gjorts med utgångspunkt från den nationella godstransportmodellen Samgods. 

Fem procent hade kunnat gå på sjö

I studien uppskattas att minst cirka fem procent av transportarbetet med lastbil hade kunnat gå på sjö istället. Det utifrån en beräkning av den ekonomiskt uppnåbara potentialen. Analysen visar dock att sjöfartens låga känslighet för kostnadsförändringar gör det svårt att realisera en sådan potential och att ekonomiska styrmedel för att främja en överflyttning behöver vara mycket omfattande för att kunna leda till reella effekter. 

– Vi ser att det finns ett behov av ytterligare forskning och utveckling av metoder för att analysera effektiva och nytänkande lösningar för att flytta över gods från land till sjö, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI och projektledare för studien.

Sjöfarten har förlorat marknadsandelar

Undersökningen om vilken överflyttningspotential som finns handlar i första hand om att analysera i vilken mån det går att flytta godstransporter från väg till sjö. En nedbrytning av godstransportarbetets utveckling och fördelning över trafikslagen på varugruppsnivå visar att sjöfarten under perioden 2011 till 2016 förlorade marknadsandelar i konkurrens med framförallt lastbilstrafiken.

Enligt rapporten visar dock Trafikverkets gällande prognos för godstransporternas utveckling fram till 2040 att flera prognosticerade faktorer tenderar att gynna sjöfarten.