Fotograf: Sveriges Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Verkar för överflyttning av gods

Ostkusthamnar i samverkan (OHS) läggs ner, men startas igen under Sveriges Hamnar. 

De elva ostkusthamnarna i OHS, som bildades 2013 i syfte att öka godset på sjön, fortsätter sitt arbete genom en nytillsatt Överflyttningsgrupp under ledning av Sveriges Hamnars branschchef Christine Hanefalk.

Förändrad syn

Enligt Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamnar, startas därmed ett nytt kapitel. 

– För oss som ingått i Ostkusthamnar i samverkan känns det naturligt att få driva dessa frågor i en bredare nationell kontext, där vi förhoppningsvis kan få ett ännu större genomslag, säger han i ett pressmeddelande. 

Enligt Hjärtström har man i OHS bland annat lyckats visa de samhällsekonomiska vinsterna som kommer med överflyttning av gods till sjö. Man har också bidragit till en förändrad syn inom transportpolitiken.

Överflyttningsgruppen

Förutom Christine Hanefalk består Överflyttningsgruppen i Sveriges Hamnar av: Douglas Heilborn, vd för Oxelösunds hamn, Ola Hjärtström, marknadschef för Norrköpings hamn, Viktor Allgurén, Senior Manager Market Intelligence på Göteborgs hamn, Torgny Nilsson, affärsutvecklingschef i Trelleborgs hamn, Patrik Rudolfsson, hamnkapten i Kvarken Ports i Umeå och Göran Arkler från Transportföretagen (och STIF).