Fotograf: Terje Fredh

Kategori: Arbetsmarknad | Specialfartyg

Seko vill ha bättre löner på Svea

Det är inte bara befälen på forskningsfartyget Svea som är missnöjda. Manfallet bland manskapet börjar också bli besvärande.

Bengt-Erik Johansson, ordförande för Seko-klubben på Sjöfartsverket, säger till Sjöfartstidningen att det så sent som i dag var ytterligare en person på manskapssidan som lämnat in sin avskedsansökan.

– Om det fortsätter i den här stilen, kan SLU tröttna på att Sjöfartsverket tillhandahåller besättning. Jag har för avsikt att kontakta dem här på Sjöfartsverket som sköter bemanningen på Svea för att få veta vad som kan göras, för att förhindra ytterligare bemanningsbortfall.

Regeringsbeslut

Om SLU har möjlighet att ändra på det förhållandet är dock oklart, eftersom Sjöfartsverket utsågs till arbetsgivare genom ett regeringsbeslut.

– SLU kanske tycker att situationen börjar bli knivig. Det bör ju finnas en kontinuerlig besättning ombord för att Svea ska kunna fortsätta med sina forskningsuppdrag, säger Bengt-Erik Johansson. 

Skatteverkets regler

Han är relativt ny som ordförande inom Seko Sjöfartsverket och var inte med när lönerna på Svea förhandlades, men hans intryck av förhandlingsprotokollen är att arbetsgivaren påkallade landlön för Sveas besättning med hänvisning till Skatteverkets regler för vilka som har rätt till sjöskatt.

– Jag tror att det är vad som ligger bakom.

Men Sjöfartsverkets tillförordnade rederidirektör Tomas Årnell har tidigare sagt till Sjöfartstidningen att Skatteverket inte hade bestämt om Svea skulle ha land- eller sjöskatt när löneavtalen för besättningen förhandlades. 

Vill omförhandla

Bengt-Erik Johansson säger att trots landlön hade ju löneavtalet kunnat vara bättre.

– Jag skulle vilja få en omförhandling relativt omgående, alla avtal är ju möjliga att omförhandla om parterna går med på det. Och med tanke på de problem man dras med på Svea, kan det ju vara ett tillfälle för arbetsgivaren att gå med på det.