Kategori: Forskning | Hamn/Logistik

Svea får hemmahamn i Lysekil

SLU:s nya forskningsfartyg Svea får hemmahamn vid Gullmarskajen i Lysekil när hon levereras under 2019.

Under tisdagen tecknade Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och det kommunala bolaget Lysekils Hamn AB ett avtal om kajplats i staden för forskningsfartyget Svea.

– Det känns tryggt att vi nu har fått en hemmahamn för Svea, dessutom i nära anslutning till vårt Havsfiskelaboratorium. Vi, och de övriga intressenterna, ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Lysekils kommun i den gemensamma strävan att utveckla den akvatiska forskningen både i västerhavet och andra vatten, säger Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU.

Leverans våren 2019

SLU har fått i uppdrag av regeringen att beställa och äga fartyget som kommer bemannas och drivas av Sjöfartsverket. Svea byggs just nu i Spanien och enligt SLU kommer fartygen bli ett av världens mest moderna forskningsfartyg när hon levereras under våren 2019.

Med hjälp av Svea kommer SLU tillsammans med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, att utföra miljöövervakning i Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

”Viktig pusselbit i utvecklingen”

Enligt avtalet ska Lysekils Hamn anpassa Gullmarskajen för Sveas specifika behov. Dessutom bygger de ett hamnmagasin för SLU och SMHI. Det kommer dras fram el, vatten, avlopp, fiber och fjärrvärme till fartyget.

– Att Svea får sin hemmahamn i Lysekil är en viktig pusselbit i utvecklingen med att göra Lysekil till ett ledande centrum för maritima näringar samt forskning och utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.

– Vi är glada att i hård konkurrens ha fått det här avtalet till Lysekils Hamn. Som en liten hamn är vi vana att vara flexibla och hitta kundspecifika lösningar, det tror vi har varit avgörande för SLU:s beslut, säger Dan Ericsson, VD för Lysekils Hamn AB.

Avser stanna hela livslängden

Avtalet löper över tio år, men enligt SLU är målsättningen att Svea ska ligga kvar i Lysekil under hela sin livslängd, som beräknas till 30 år.

– Tack vare ett gott samarbete med SLU och ett intensivt arbete av det kommunala hamnbolagets personal och våra kommunala tjänstemän, har avtalet om att förlägga det nya forskningsfartyget i Lysekil kunnat ros i hamn, säger Jan-Olof Johansson.

– Svea är i framkant avseende miljötänk och det präglar också oss när vi iordningställer kajen. Genom att skräddarsy lösningar med bland annat fjärrvärme och landanslutning för el, möter vi SLU:s hårda krav på miljövänlig teknik. Samarbetet med SLU har varit mycket positivt, vi ser fram emot det fortsatta arbetet och att Svea kommer hit i april 2019, säger Dan Ericsson.