Fotograf: SLU

Kategori: Arbetsmarknad

Missnöjet växer på Svea

Flera i besättningen på nya forskningsfartyget Svea har sagt upp sig. Orsaken är missnöje med att Saco skrivit löneavtalet.

Svea ägs av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) men Sjöfartsverket har enligt ett regeringsbeslut management för fartyget. Därmed är Sjöfartsverket besättningens arbetsgivare och sätter lönenivån i förhandling med facket.

Men när det skedde begicks vad Sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss kallar ett misstag, avtalet skrevs nämligen med Saco-S och inte med Sjöbefälsföreningen. Därmed fick befälen på Svea landlön, som vore de anställda på Sjöfartsverkets kontor i Norrköping.

Förhandling pågick

– Det blev helt galet. Vi höll ju på att förhandla men hade inte hunnit skriva något innan Saco plötsligt skrivit ett avtal. Det resulterade i ett konstigt landavtal som inte alls är anpassat sjömän. 

Enligt Mikael Huss ansåg Saco-S att de skulle skriva avtalet för att fartyget ägs av SLU som ju är ett universitet. Men Mikael Huss nämner samtidigt att det är Sjöbefälsföreningen som skrivit avtal för Sveriges Geologiska Undersökningars forskningsfartyg Ocean Surveyor, vars besättning alltså har ett sjöavtal.

Dagen efter att den här artikeln publicerats skriver dock Peter Åkerhammar, ordförande för Saco-S-föreningen vid SGU, till Sjöfartstidningen och framhåller att det egentligen var Saco-S som skrev sjöavtalet för Ocean Surveyor. Å andra sidan är Sjöbefälsföreningen ett förbund inom Saco-S-sfären.

Hade tidigare avtal

– Det är ett internt fackligt problem mellan oss och Saco som sjömännen på Svea får lida för. Det är jättetråkigt och jag förstår om de är förbannade. Nu är vår ambition att Saco släpper avtalet till oss. Vi trodde ju att vi hade avtalet eftersom vi hade det på den gamla båten.

Sveas föregångare var forskningsfartyget Argos som ägdes av Fiskeriverket och togs ur drift 2011, då även Fiskeriverket försvann och ersattes av Havs- & Vattenmyndigheten och SLU.

Även manskapet

Det är inte bara befälen på Svea som är missnöjda. Även manskapet fick ett landavtal tecknat mellan Seko och Sjöfartsverket, vilket Sjöfartstidningen kommer att återkomma till i en senare artikel.

Landskatt också

Ovanpå besättningens missnöje med att ha fått ett landavtal kom Skatteverkets besked om att de också skulle betala landskatt. Även det var en besvikelse.

Sjöfartsverkets tillförordnade rederidirektör Tomas Årnell säger till Sjöfartstidningen att Skatteverkets beslut om landskatt var olyckligt.

– När vi anställde den fasta personalen till Svea hade Skatteverket ännu inte bestämt om det skulle bli land- eller sjöskatt för Sveas besättning. Att det fanns en risk för landskatt var ingen hemlighet när anställningsavtalen skrevs. När Skatteverket bestämt sig såg vi inga andra möjligheter än att följa det beskedet, säger han.

Har Sjöfartsverkets andra fartyg landskatt?

– Det är en blandning beroende på fartyg. Isbrytarnas besättning betalar sjöskatt eftersom Skatteverket anser att de fartygen bistår handelssjöfarten. Men Svea är ett forskningsfartyg och därför beslöt Skatteverket att hennes besättning ska ha landskatt.

Enligt Tomas Årnell måste besättningarna på Sjöfartsverkets fartyg Fyrbyggaren också betala landskatt, liksom de på exempelvis kabelfartyget Pleijel och Marin Mättekniks tidigare besättningar.

– Jag kan bara beklaga det men inte göra något åt det.

Men ni skulle kunna kompensera lönemässigt för skatten?

– Vi har satt våra befälhavarlöner utifrån vad vi anser är konkurrenskraftigt. Skillnaden mellan sjö- och landskatt för Sveas befälhavare ligger på strax över 2.000 kronor i månaden, så det handlar inte om några fantasisummor.

Men då kan ni väl bara lägga på 2.000 kronor?

– Det är en fråga för vår personalavdelning och varifrån ska pengarna till det lönepåslaget tas? Vi har ett löneutrymme för våra besättningar, skulle vi ge mer pengar där blir något annat i verksamheten lidande, svarar Tomas Årnell.

Sjöbefälsföreningens Mikael Huss tycker inte heller att landskatt är nämnvärt konstigt.

– Det har vi ju på flera verksamheter. Styrsöbolaget, Waxholmsbolaget och många andra som går i nära trafik har landskatt.