SBF varslar om strejk

Sjöbefälsförbundet har varslat om strejk på fyra Scandlines-fartyg från den 1 januari 2006. Orsaken är att man inte kommit överens med Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF, om ett nytt avtal för 2006. Varslet omfattar befälhavare, styrmän, tekniska chefer och övriga maskinbefäl på ”Aurora af Helsingborg”, ”Götaland”, ”Skåne” och ”Trelleborg”. Förhandlingarna om ett nytt avtal för 2006 inleddes den 29 september då parternas yrkanden överlämnades enligt hemställan från Medlingsinstitutet.