Befälen varslar om strejk

Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet har nu lagt varsel om stridsåtgärder mot Sjöfartens Arbetsgivareförbund. Konflikten träder i kraft den 18 april klockan 00.00, eller så snart därefter som det enskilda fartyget anlöper svensk eller europeisk hamn. Organisationerna har tagit ut 17 fartyg, därav tre bogserbåtar, Svitzers Björn, Freja af Göteborg samt Svitzer Mercur, och fyra färjor, Scandlines Aurora af Helsingborg och Götaland, samt Tallink-Siljas Silja Festival och Silja Symphony. Övriga fartyg är Broströms tankfartyg Bro Anton, Bro Atland, Bro Juno och Bro Jupiter, Furetanks tankfartyg Fure Nord, Fure West och Furenäs, DFDS Tor Lines ro-ro-fartyg Tor Begonia och Tor Magnolia samt det av OSM bemannade ro-ro-fartyget Helena.