Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi | Hamn/Logistik

Seko varslar om strejk

Seko varslar om strejk som berör hela skärgårdstrafiken i Göteborg samt restaurangtrafiken i Stockholms skärgård. Enligt Seko är skälet att arbetsgivarorganisationen, Almega Tjänsteföretagen, sagt upp avtalet. SEKO vill avtala om den så kallade lönenormen på 2,6 procentiga löneökningar under en 12-månadersperiod. – Vi är måna om den svenska modellen, att vi i förhandlingar kan diskutera oss fram till bra lösningar. Att tvinga ut oss i en konflikt för att vi kräver 2,6 procent i löneökningar kan inte betecknas som annat än oseriöst, säger Janne Rudén, förbundsordförande för Seko.Strejkvarslet berör ett hundratal Seko-medlemmar. Varslet är uppdelat i två steg. De första stridsåtgärderna träder i kraft den 22 oktober kl 00.00. Steg två träder i kraft den 27 oktober kl 00.00. En eventuell strejk slår mot bland annat Strömma Turism & Sjöfart AB, Waxholm III Skärgården AB och Tema Shipping AB.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.