”Samma svavelregler skall gälla i hela Sverige”

– Vår ambition är att samma regler för svavelinnehållet i bunkeroljan skall gälla på Sveriges hela sjöterritorium, säger Stefan Lemieszewski, miljöexpert på Sjöfartsverket till SST. Som SST kunde berätta i förra nyhetsbrevet innebär reglerna i Marpol-konventionens Annex VI att västkusten delas och att maximal svavelhalt i Kattegatt blir 1,5 procent, medan fartyg i trafik på svenska hamnar i Skagerrak kan bränna billigare oljor med svavelhalter på upp till 4,5 procent. Detta vill Sjöfartsverket förhindra och man arbetar nu för att hitta en formellt acceptabel lösning, där den maximalt tillåtna svavelhalten blir 1,5 procent längs hela den svenska kusten.