Fotograf: Sveriges riksdag

Kategori: Politik | Regelverk

SD: Tonnageskatt bör gälla även nationell sjöfart

Olle Felten (SD), ledamot i skatteutskottet, skriver i ett debattinlägg att Sverigedemokraterna är det enda parti som vill öppna tonnagebeskattningen för kustsjöfarten.

Riksdagen beslutade den 2016-09-28 enhälligt om att införa ett tonnagebeskattningssystem i Sverige. Sjöfartstidningen har tidigare rapporterat om beslutet, men det smög sig in ett sakfel som innebar att SD skulle ha röstat nej till förslaget. Ingenting kan vara mer felaktigt, vi röstade självklart ja! (Artikeln är nu korrigerad, reds anm.)

Vi tycker att det är på tiden att Sverige inför ett tonnagebeskattningssystem. Vi har agerat för ett sådant beslut ända sedan vi kom in i riksdagen 2010.

Det som skiljer övriga partier från Sverigedemokraterna i denna fråga är att vi vill ge även nationell sjöfart möjligheten att använda sig av tonnagebeskattning, för att på det sättet skapa möjligheter att utveckla svensk kustsjöfart och viss skärgårdstrafik. I vårt tilläggsförslag till Skatteutskottets majoritets förslag till beslut föreslog vi dessutom att den nedre gränsen för att kunna ansluta sig, dvs bruttodräktighet 100, skulle sänkas till 20.

Båda dessa förslag har drivits av Svensk Sjöfart, Sjöfolksförbundet och flera andra remissinstanser. Vi tycker att det är viktigt att svensk kustsjöfart skall kunna utvecklas, även i konkurrens med utländska rederier som bedriver sjöfart utmed Sverige kuster med tonnagebeskattning i sina registerländer. Nu kommer sådan verksamhet att fortsätta att missgynnas på ett som vi tycker otillbörligt sätt. Därför vill vi öppna för tonnagebeskattning även i dessa delar av sjöfarten.

Vi föreslog därför att regeringen skulle få i uppdrag att snabbutreda dessa delar och återkomma med ett kompletteringsförslag kring dessa frågor. Det är noterbart att det bara var SD-ledamöterna som röstade för detta tillägg. Samtliga övriga partier röstade emot tillägget.

Det är tråkigt att såväl regeringskoalitionen som Allianspartierna på detta sätt begränsar möjligheterna för en starkare utveckling av svensk kustsjöfart.

Olle Felten, riksdagsledamot (SD), skatteutskottet