Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Politik | Regelverk

Samma rättigheter i hela EU

Ombordanställda får samma arbetsrättsliga rättigheter i hela EU. De nya reglerna börjar gälla 1 oktober. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rjar gälla 1 oktober. 

Riksdagen sade på onsdagen ja till regeringens förslag om att arbetstagare till sjöss ska få samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare. Dessa regler ska nu gälla i hela EU. Det handlar bland annat, enligt ett pressmeddelande från riksdagen, om löneskydd, rätten till information och skydd vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Tvingade regler

Regeringens förslag bygger på tvingande EU-regler och syftet är att stärka arbetstagarskyddet och verka för lika spelregler inom EU.

Tidigare har arbetstagare till sjöss, i vissa länder, varit undantagna från den här typen av regler. Några sådana undantag har dock inte funnits i Sverige, därför får inte heller direktivet någon praktisk betydelse i Sverige.

Ytterligare beslut

I sammanhanget föreslog också regeringen ändrade regler för hur en besättningsmedlem som är ledamot eller suppleant i ett särskilt förhandlingsorgan eller företagsråd ska kunna delta i möten fysiskt eller på distans. Även detta sade riksdagen ja till. De nya reglerna börjar gälla i svensk lag 1 oktober i år.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]