Botnia Enabler blir det första av de två nybyggena att levereras.

Fotograf: Henrik Sundkvist

Kategori: RoRo | Skeppsbyggnad

Så blir namnen på Wallenius Sols nybyggen

Just nu är bygget av Wallenius Sols två LNG-nybyggen inne i slutfasen i Kina. Nu står det även klart vad fartygen ska heta.

Botnia Enabler och Baltic Enabler. Det är namnen på de båda nybyggena som Wallenius Sol just nu bygger på varvet CIMC Raffles i Yantai i Kina för rederiets trafik på bland annat Bottenviken. Det första av fartygen, Botnia Enabler, beräknas vara klar för leverans under första halvan av 2022.

Kom på namnet vid middagsbordet

När rederiet skulle hitta lämpliga namn för de båda fartygen gick det prestigefyllda uppdraget till en av ägarna bakom Walleniusrederierna, Jonas Kleberg.

– Jag grubblade lite – bollade med min fru, döttrar och deras pojkvänner. Jag googlade på diverse referenser kopplade till Bottenviken, hållbarhet och utveckling. Sen började vi diskutera vad syftet med Wallenius Sol egentligen är – och landade i ledorden framtid, hopp, hållbarhet, utveckling och möjligheter, berättar han för rederiets tidning Enabler Magazine.

Han fortsätter:

– Det var faktiskt när min yngsta dotter satt vid middagsbordet och helt plötsligt sa: ”Pappa, det är ju Enablers (möjliggörare) ni vill vara, så fokusera på det!”. Och på den vägen är det. Botnia Enabler och Baltic Enabler är två namn som jag tycker passar riktigt bra för Wallenius Sol som den möjliggörare för svensk och finsk basindustri de har positionerat sig som, säger Jonas Kleberg.

Världsrekordfartyg

Fartygen blir enligt Wallenius Sol världens största isklassade roro-fartyg, både när det gäller lastkapacitet och gastankarnas volym. De får isklass 1A Super, blir 242 meter långa, drygt 35 meter breda och får en lastkapacitet på 5.800 filmeter.

Designen har tagits fram av Wallenius Marine i samarbete med konstruktionsbyrån Knud E. Hansen. Förutom LNG kan fartygens maskiner köras på LBG, diesel och syntetisk diesel.

Fartygen kommer att ha 57 procent lägre bränsleförbrukning samt 63 procent lägre utsläpp av växthusgaser per transporterad enhet jämfört med den generation fartyg som i dag trafikerar rutten mellan Bottniska havet och hamnar vid Östersjön och Nordsjön. Det enligt den studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort av fartygens design på uppdrag av rederiet.