Anders Boman, ordförande Wallenius SOL, Mark Levengood, jurymedlem och medieprofil, och Fredrik Moliis, operativ chef för Wasaline i Sverige.

Fotograf: Föreningen Svensk Sjöfart

Kategori: Folk/företag

Wallenius SOL är årets rederi

Wallenius SOL har utsetts till Årets rederi, en utmärkelse som instiftats av branschorganisationen Svensk Sjöfart för att hylla innovativa och hållbara bidrag till den svenska handelsflottan.

Priset delades ut under Svensk Sjöfarts årsmötesseminarium under torsdagen. Mark Levengood, tv- och radioprofil samt författare, delade ut priset och hyllade Wallenius SOL som en värdig mottagare. 

Förutom Mark Levengood bestod årets jury av Jenni Ranhagen, vd för Näringslivets transportråd, Claes Berglund, ordförande för Svensk Sjöfart, samt Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart. 

Wallenius SOL startades 2019 som en gemensam satsning mellan två välkända svenska rederier, vilket juryn tog upp i sin motivering. Inom ramen för Wallenius SOL har man utvecklat en ny logistiklösning i nära samarbete med transportköpare och kunder. Med fartygen Botnia Enabler och Baltic Enabler möjliggör rederiet, enligt juryn, en hållbar infrastruktur till sjöss i Bottenviken och gynnar den gröna industriella utvecklingen i norra Sverige.

Glada och stolta

– Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen Årets rederi. Det är tack vare de långsiktiga samarbetsavtalen med skogsindustrin som vi har lyckats med dessa satsningar. Genom deras investeringsvilja i hållbara lösningar visar vi att partnerskap är avgörande för en grön omställning inom sjöfarten, säger Anders Boman, styrelseordförande i Wallenius SOL, i ett pressmeddelande. 

Som ett relativt nystartat rederi med enbart svenskflaggade fartyg vill Wallenius SOL, enligt Anders Boman, visa att framtiden är ljus.

– När vi drog igång bolaget visste vi inte om vad som skulle hända i Norrbotten. All utveckling som sker nu med batteritillverkning och fossilfritt stål ligger väldigt väl i linje med det vi gör, sa Anders Boman vid prisutdelningen.

Hedersomnämnande till Wasaline

Förutom pris till årets rederi delades även ett hedersomnämnande ut till rederiet Wasaline, som nyligen blivit medlem i Svensk Sjöfart. De får hedersomnämnandet för sina stora satsningar på hållbarhetsområdet.

”Juryn för Årets rederi har valt att ge ett hedersomnämnande till Wasaline för det arbete som rederiet genomfört under 2022 med att fortsätta utveckla trafiken i kvarken och med det nya fartyget Aurora Botnia”, skriver Svensk Sjöfart i pressmeddelandet.

Stort intresse för priset

I år är första gången som priset Årets rederi delas ut. Priset instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart 2023 och tilldelas rederier som gjort något av särskild betydelse för den svenska handelsflottan och bidragit till att den svenska sjöfarten närmat sig visionen om en framgångsrik svensk sjöfart för en hållbar värld.

– Det har varit ett stort intresse för priset och vi har fått in flera bra nomineringar, vilket är ett bevis på den kvalitetssjöfart den svenska handelsflottan bedriver. Även om vi hade långa diskussioner inom juryn blev det till slut självklart att utse Wallenius SOL till vinnare för deras kombination av hållbarhetsarbete och affärsmän, säger Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart i pressmeddelandet. 

Juryns motivering till utmärkelsen Årets rederi:

”Wallenius SOL utses till Årets rederi. Rederiet har startats som en gemensam satsning mellan två välkända svenska rederier. Inom ramen för Wallenius SOL har man utvecklat en ny logistiklösning med enbart svenskflaggade fartyg. Den nya logistiklösningen har utvecklats i nära samarbete med transportköparna och utefter kundernas önskemål och behov. Rederiet har dessutom genomfört en långsiktig satsning på samtliga hållbarhetsperspektiv och värnar om sina medarbetare. Rederiet har investerat hela 150 miljoner euro i två toppmoderna ConRo-fartyg. Med världens största isklassade multi-fuel ConRo- fartyg i spetsen, Baltic Enabler och Botnia Enabler, som möjliggör en hållbar infrastruktur till sjöss i Bottniska viken och gynnar den gröna industriella utvecklingen som för närvarande sker i norra Sverige och säkerställer öppna vägar till sjöss ner till kontinenten.”