Kategori: Politik

Replik: ”Det behövs både mål och åtgärder”

Ingebrikt Sjövik (M) skriver i Sjöfartstidningen att ”Sverige står och faller med sjöfarten”, vilket är ett faktum som vi gärna understryker. Likaså att Sverige behöver en samlad sjöfartspolitik som Jessica Rosencrantz (M) framhåller i en annan debattartikel.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]M) framhåller i en annan debattartikel.

När det gäller Sjöviks debattinlägg så vill vi framhålla att det just är därför det är så viktigt att regeringen också för en politik som försvarar och bygger upp en handelsflotta som kan verka i fredstid. För annars finns det ju ingen sjöfart att försvara OM Sverige skulle hamna i en krissituation.

Det verkar som att sjöfarten ”bara” betraktas som en transportlösning. Men sjöfarten är så mycket mer än transporter. Den är förutsättningarna för all handel och navet i en stor maritim näring som ger både ekonomisk tillväxt och många jobb. Svensk sjöfart arbetar framgångsrikt för att uppnå allt högre ställda miljö- och klimatmål och kan också bidra till att Sverige tar en ledande roll i det internationella arbetet för att stärka mänskliga rättigheter i den globala transportsektorn.

Utflaggningen fortsätter

I början av förra året presenterade den moderatledda regeringen äntligen sin handlingsplan. Vi är många som tycker att den är ett mycket bra initiativ. Det behövs verkligen handlingskraft inom sjöfartspolitiken. Tyvärr är det ändå så att handlingsplanen inte i stort har förändrat konkurrensvillkoren för den svenska sjöfarten. Utflaggningen fortsätter. De föreslagna åtgärderna, som till exempel att införa tonnagebeskattning, behöver genomföras nu med en gång. Och de behöver också utökas med fler. Den svenska politiken har mycket att vinna på att se sjöfarten som viktig del av samhällsbyggandet och regional utveckling. 

Här är våra tre viktigaste förslag:

• Tydlig politisk målbild

Det behövs en tydlig politisk målbild. Industrin har tagit fram siffror över hur svensk sjöfart skulle kunna utvecklas om rätt villkor ges. Det är många arbetstillfällen som skulle kunna skapas med rätt förutsättningar. Det behövs en tydlig sjöfartspolitik, med bred politisk förankring och stabila, långsiktiga villkor. En politisk målbild som skapar förutsättningar för sjöfarten och den maritima näringens utveckling i Sverige.

• Konkurrensneutrala villkor

Sverige kan bli bättre på att tillvara ta de möjligheter som ligger inom ramen för EU:s State Aid Guidelines och på så sätt uppfylla intentionerna i EU:s sjöfartspolitiska program. Sverige behöver införa en tonnagebeskattning i likhet med i stort sett alla andra EU-länder. Utredningen drar ut på beslutet om ett införande. Vi kan inte vänta. En kommande regering behöver besluta om kostnads- och konkurrensutjämning med anledning av de nya svavelreglerna Annars riskerar dessa att bli kontraproduktiva när last och gods flyttar från vattenvägen till vägar på land. Dessutom behöver avgiftsläget för sjöfarten reduceras. Det ligger idag högre än för de andra trafikslagen och den svenska sjöfarten betalar också högre avgifter än i andra länder. Vi har allt att vinna på om mer kan transporteras på vattenvägen, det kräver mindre underhåll och har positiva miljöeffekter. Detta gynnar också långsiktigt den ekonomiska utvecklingen på kommunal nivå. 

• Kompetens, utbildning och sysselsättning

Vi, sjöarbetsmarknadens parter, vill vara med och ta ansvar för att vi i framtiden ska behålla och utveckla kompetens och jobb inom sjöfarten. Vi är delaktiga i utbildning av sjömän och vill vända den negativa trenden av allt färre arbeten inom näringen. Vi tar ansvar med de verktyg som står oss till buds inom kollektivavtalets område. Om den politiska viljan finns och de viktiga långsiktiga politiska besluten fattas så drar vi naturligtvis vårt strå till stacken. 

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk
Pia Berglund, VD Redareföreningen
Christer Themnér, tf VD i Sjöbefälsföreningen

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]