Ingebrikt Sjövik

  • Replik. Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk, Pia Berglund, vd Redareföreningen och Christer Themnér, tf vd Sjöbefälsföreningen ger moderaterna Jessica Rosencrantz och Ingebrikt Sjövik svar på tal i en gemensam debattreplik.

  • Debatt. Moderaten Ingebrikt Sjövik oroas över det försämrade i Östersjön parallellt med den negativa utvecklingen för den svenska handelsflottan och framhåller att ”Sverige står och faller med sjöfarten”.