Fotograf: Moderaterna/Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Replik: ”Är detta rimligt?”

Anders Hansson, ansvarig för sjöfartsfrågor hos Moderaterna, undrar i en replik till Johan Büsers debattinlägg hur det kan vara rimligt att Sjöfartsverket ökar sitt avgiftsuttag med 300 miljoner årligen. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]lägg hur det kan vara rimligt att Sjöfartsverket ökar sitt avgiftsuttag med 300 miljoner årligen. 

Jag och Moderaterna delar helt Johan Büsers (S) uppfattning om att den svenska sjöfartsnäringen är synnerligen viktig för jobb, tillväxt och konkurrenskraft i hela landet. För Sverige, som har en av Europas längsta kuststräckor, så har vi allt att vinna på att ge vår svenska sjöfart de allra bästa förutsättningar. Glädjande nog börjar också inflaggningen av svenska fartyg öka igen efter decennier av negativ utveckling. Oblygt hävdar Büser att detta är resultatet av nuvarande regerings politik där tonnageskatt och införande av ekobonus borgat för denna utveckling. Jag hade väl kanske intagit en mer ödmjuk inställning i frågan.

Det var nämligen Alliansregeringen som tog initiativ till införande av tonnageskatten och som S + Mp-regeringen förtjänstfullt fullföljde år 2017. Det är dock min och moderaternas uppfattning att tonnageskattesystemet bör ses över då det bör kunna bli mer inkluderande ifall vissa justeringar görs till exempel gällande fartygsstorlek, kust- och specialsjöfart m.m. Vi får inte slå oss till ro utan hela tiden fortsätta arbetet för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Här måste regeringen ta stafettpinnen vidare.   

Ta vara på möjligheter

Regeringens införande av en tillfällig ekobonus på 50 miljoner under tre år i syfte att flytta godstrafik från väg till sjöfart var en god tanke. Under 2018 betalades dock endast en bråkdel av dessa pengar ut samtidigt som Sjöfartsverket ökade sitt avgiftsuttag från handelssjöfarten med cirka 300 miljoner kronor årligen. Hur kan Büser tycka att detta är rimligt?

Svensk sjöfart spelar en mycket viktig roll i arbetet mot att minska klimatpåverkan från transportsektorn och att ställa om hela vårt samhälle. En överflyttning av transporter till sjöfarten frigör kapacitet från andra transportsystem, såsom väg och järnväg, där vi i dag har stora kapacitets- och underhållsbrister. Vi måste helt enkelt göra mer för att tillvarata de möjligheter som följer med inlands- och kustsjötrafiken. En ökad användning av pråmtrafiken kan vara ett sätt att göra detta.

Tåg och lastbilar behöver utan svårighet kunna lasta om i våra hamnar för att vattenvägarna ska nyttjas till fullo. En god hamninfrastruktur är därför en förutsättning för att vi ytterligare ska kunna främja sjöfartsnäringen och stärka dess konkurrenskraft. Liksom alla frågor är det viktigt att vi ser helheter när vi pratar sjöfart och inte bara enskilda delar. Sjöfart och hamnar hör ofrånkomligen ihop.

Miljödifferentiering

Farledsavgifterna är ett av de viktigaste ekonomiska styrmedlen för sjöfarten i Sverige i dag. Moderaterna tycker att det vore klokt om avgifterna utformas så att de ökar drivkraften för sjöfarten att minska sina utsläpp. Vi vill därför se en miljödifferentiering av farledsavgifterna för att på så sätt kunna premiera de som investerar i grön teknik och minskar sina utsläpp. Moderaterna anser även att vi behöver se över Sjöfartsverkets organisationsform och finansieringsmodell. Ständigt ökande farledsavgifter är ingen hållbar lösning för varken svensk sjöfart eller Sjöfartsverket.

Slutligen tar Büser upp frågan om kompetensbrist inom sjöfartsnäringen. Vi inom (M) står helt bakom fler yrkesprogram i syfte att locka fler till branschen. Detta är ingen tvistefråga. Vad som dock verkar vara en tvistefråga är huruvida sänkta skatter på arbete gynnar rekrytering till branschen. Det stämmer att M+KD-budgeten sänkte skatterna för medborgarna. Büser får gärna förklara för mig hur högre skatter på arbete kan locka fler till svensk sjöfart?

Anders Hansson (M), riksdagsledamot och ansvarig för sjöfartsfrågor för Moderaterna.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

  • Per Fagerlund

    Är det inom näringen det råder kompetensbrist?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]