Fotograf: Tommy Gardebring

Kategori: Hamn/Logistik | Politik | Regelverk

Rimliga särkrav rimligt

Transportstyrelsen försöker förena säkerhetskrav med rimliga konkurrensvillkor när EU:s direktiv om inre vattenvägar.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]iv om inre vattenvägar.
– Jag tror att vi kan hitta en framkomlig väg för att bedriva sjöfart på inre vattenvägar i Sverige med villkor som uppfyller kraven på säkerhet och miljö samtidigt som näringen får ekonomiska villkor som är rimliga, säger Transportstyrelsens ställföreträdande sjö- och luftfartsdirektör Erik Eklund.

Sjöfartstidningen träffar honom tillsammans med juristen Anna Jontell för att försöka reda ut läget inför det regelverk som ska träda i kraft i september 2014.

Viss kritik

Transportstyrelsen (TS) har regeringens uppdrag att ta fram föreskrifter för att bedriva sjöfart enligt EU:s direktiv om inre vattenvägar.

Kritik har framförts från en del håll om att TS vill införa så många särregler att det blir omöjligt att konkurrera med landtransporter. Erik Eklund anser att TS är en bra bit på väg för att finna framkomliga lösningar som inte äventyrar sjösäkerheten.

– Vi är inte experter på allt och har lyssnat på branschen och reviderat en del av våra förslag. Ännu har vi dock en bit kvar.

Skillnad på Vänern

– Det är skillnad att bedriva sjöfart på Vänern och på en flod i Europa. Enligt direktivet ska till exempel räddning kunna ske inom 30 minuter om ett fartyg råkar i nöd. Det kan bli svårt om man är mitt ute på Vänern.

Vänern tillhör i detta sammanhang zon 1 där man ska klara våghöjder på 2 meter. De fartyg/pråmar som man till en rimlig kostnad kan skaffa för inlandssjöfart uppfyller oftast bara kraven för zon 3 (0,6 meters våghöjd). I zon 2 är gränsen 1,2 meter. Erik Eklund räknar med att det förslag om väderrestriktioner som diskuterats kan bli lösningen.

– Det är intressant och SMHI har tagit fram datamodeller som visar under vilka förutsägbara förhållanden som våghöjden väntas överstiga dessa vågnivåer. Vi tror att detta är en möjlig lösning.

Tittar på Tyskland

Anna Jontell säger att TS för närvarande undersöker hur ett sådant upplägg kan regleras, bland annat genom att se hur Tyskland löst detta. SMHI har nu fått ett nytt uppdrag att mäta hela kuststräckor med fokus på möjliga områden för att TS ska kunna klassa alla områden där det går att genomföra sjöfart enligt regelverket för inre vattenvägar.

Ett annat särkrav gäller toalettavfall.

– Där kräver vi separata tankar som kan tömmas i hamn. Där har vi inte hört några protester från näringen, säger Erik Eklund.

Särkrav för brand

Buller, en viktig arbetsmiljöfråga i styrhytter, är också en aktuell fråga. Där kommer TS att driva skärpta krav inom hela EU. Det är alltså inte aktuellt med särkrav för Sverige. Andra frågor där TS ställer särkrav gäller brand, länsning och lejdare till lastutrymmen.

– Vår bedömning är att det måste finnas någon form av fast brandsläckning ombord med en indikation till styrhytten om det skulle börja brinna i maskinrummet, säger Erik Eklund.

När det gäller tillträde till lastrummen tillåter direktivet att en av två lejdare är lös.

– Lösa lejdare medför en höjd risk för olyckor varför vi arbetar med att ta fram ett funktionsbaserat krav som syftar till att säkerställa att den lösa lejdaren åtminstone inte ska kunna glida, säger Anna Jontell som också understryker att det är viktigt med väl fungerande länspumpning.

– Det kan bli omöjligt att sköta en manuell länsning samtidigt som man ska föra fram fartyget på ett säkert sätt.

Tommy Gardebring[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]