Teres Lindberg är tredje vice ordförande (S) i trafikutskottet och Johan Büser är ledamot (S).

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Politik

Vill öka klimatnyttan med sjöfart

Att de svenskflaggade fartygen blir fler och att öka klimatnyttan genom överflyttning av gods från väg till tåg och sjö, det är två av de viktigaste sjöfartsfrågorna enligt S-gruppen i trafikutskottet.
Under måndagen besökte en grupp med socialdemokratiska riksdagsledamöter från trafikutskottet föreningen Svensk Sjöfart på organisationens kontor i centrala Göteborg. Sjöfartstidningen var där och passade på att ställa några frågor om sjöfartspolitik till Teres Lindberg, riksdagsledamot (S) från Stockholm och tredje vice ordförande i trafikutskottet, och Johan Büser, riksdagsledamot (S) från Göteborg och ledamot i trafikutskottet.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]Göteborg. Sjöfartstidningen var där och passade på att ställa några frågor om sjöfartspolitik till Teres Lindberg, riksdagsledamot (S) från Stockholm och tredje vice ordförande i trafikutskottet, och Johan Büser, riksdagsledamot (S) från Göteborg och ledamot i trafikutskottet.

Före intervjun satt den sju personer starka S-gruppen, alla ledamöter i trafiksutskottet, i en timmes möte med föreningen Svensk Sjöfart. På plats var också redarrepresentanter från Northern Offshore, Stena Line och Erik Thun AB. Det var uppsluppen stämning i gruppen, som nu är ute på sina första studiebesök sedan pandemin startade.

– Vi har ju längtat efter att göra studiebesök i ett och ett halvt år, men så har ju sjöfarten varit viktig för Sverige under pandemin, så vi tänkte att vi har en uppstart precis innan riksdagen öppnar, med särskilt fokus på sjöfarten. Vi kom hit igår, säger Teres Lindberg om syftet med besöket.

Teres Lindberg leder S-gruppen i trafikutskottet och Johan Büser, som ansvarar lite extra för sjöfartsfrågor i utskottets S-grupp, berättar att de tidigare på dagen besökte AdMare Ship Management, ett besök som Seko sjöfolk arrangerade, och ska vidare till ElectriCity på eftermiddagen.

– Sjöfartens utmaningar och hur vi ska förverkliga regeringens godstransportstrategi. Vi har ju ganska höga ambitioner om att flytta över gods från väg till både järnväg och sjöfart, men än så länge får man väl ärligt säga att det skulle behöva hända mer om vi ska klara klimatutmaningen, säger Teres Lindberg.

– Vi har också pratat om att se sjöfarten som en helhet, en del i logistikkedjan, och om klimatnyttan med sjöfart. Vi har också pratat om fler svenskflaggade fartyg, som vi alla vill se. Sjöfarten är viktig att stärka och skulle kunna ta en större andel av godset på väg, inte minst på våra inre vattenvägar, säger Johan Büser.

– De hade synpunkter på hur systemet för högre sjöfartsutbildning fungerar, det tror jag är jätteviktigt. Också på hur Sjöfartsverket fungerar och regelverket för de inre vattenvägarna, Sjöfartsverkets krav på lotsning och så vidare, det blir väldigt dyrt fast det inte borde vara det. Vi har fått ganska mycket med oss av konkreta problem som vi får jobba vidare med, säger Teres Lindberg.

– Stena paratade om sitt projekt Elektra också, fyller Johan Büser i.

– Jag sitter min andra mandatperiod i trafikutskottet och satt innan dess i skatteutskottet och hade ganska mycket med sjöfarten att göra då också, vi blev friskt uppvaktade. Det var då de började organisera sig inom ramen för Blå Tillväxt. Vi höll på med tonnageskatten och där har vi levererat, men det finns ju fortfarande lågt hängande frukter för att vi ska få bättre förutsättningar för sjöfarten i Sverige. Det där behöver vi fortsätta jobba med. Men allt händer inte i en handvändning, det är emellanåt ganska sega processer i politiken. Det som sjöfarten har gjort genom att organisera sig brett och ställa gemensamma krav och ha bred uppslutning från redare, fackföreningar och en lobbyorganisation som Svensk Sjöfart – när de agerar tillsammans blir de också ganska kraftfulla. Det gör att vi i politiken får bredd och ser problematiken, säger Teres Lindberg.

– Om man tittar på den stora infrastrukturplanen så handlar det om farledsfördjupningarna i Göteborgs hamn och Luleå hamn till exempel, det är viktigt att de fortsätter. Vi vet att till exempel Moderaterna inte tar sats lika högt när det gäller de enskilda objekten och då är det väldigt viktigt att vi ser till att de projekten genomförs. Så sådana saker har ju gjorts, sjöfartens andel (i budgeten, reds. anm.) har ökat jämfört med tidigare regeringar. Tonnageskatten låg ju i långbänk i många år, så jag skulle vilja säga att den här regeringen under de här två mandatperioderna har gjort mycket mer för sjöfarten än både Reinfeldtregeringen och även Perssonregeringen gjorde. Det har skett en positiv utveckling. När det gäller covidpandemin som vi förhoppningsvis är i slutet av, så har vi utfört flera åtgärder som har gjort stor nytta för sjöfarten. Sedan finns det som Teres var inne på lågt hängande frukter, det kan vara utbildningarna, men också kraven som Blå Tillväxt har. Det är ju inte jättemycket pengar det handlar om och det är klart att sådant måste vi också titta vidare på så att vi får fler svenskflaggade fartyg, det är det ena benet skulle jag säga, och det andra benet som är viktigt för sjöfarten är att vi ökar klimatnyttan med överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. Det är de sakerna som jag framför allt tycker är intressanta att titta vidare på, säger Johan Büser.

Bakre raderna fr v: Elisabeth Lönne, affärsdirektör för Stena Lines Danmarkstrafik; David Kristensson, vd för Northern Offshore Group; Cesar Vargas Iglesias, politisk sekreterare i trafikutskottet (TU); Johan Källsson, vd Erik Thun AB; Teres Lindberg, 3:e v ordf TU; Johan Büser, ledamot TU; Denis Begic, ledamot TU; Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart; Abraham Halef, suppleant TU. Främre raden: Elin Gustafsson och Jasenko Omanovic, båda ledamöter TU.
[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]