Kategori: Container | Ekonomi | Försäkring

Renas ägare i ekonomisk uppgörelse med Nya Zeeland

Containerfartyget Renas ägare Daina Shipping, ett dotterbolag till grekiska Costamare, har gått med på att betala USD 31,5 miljoner i saneringskostnader till de nya zeeländska myndigheterna. Det Liberiaflaggade fartyget grundstötte på ett rev utanför landets kust den 5 oktober 2011. Flera hundra ton bränsle läckte ut, vilket förorenade hav, stränder och tog död på tusentals sjöfåglar.I våras dömdes befälhavaren och en styrman på Rena till sju månaders fängelse för bland annat vårdslöshet, de frigavs dock redan i september. Båda erkände brott, och befälhavaren också att han förfalskat skeppsdagbok och gjort ändringar i sjökortet i efterhand. Bärgningsarbetet pågår fortfarande. Försäkringsgivare är Swedish Club.