Renas ägare erkänner förorening

Containerfartyget Renas ägare Daina Shipping, ett dotterbolag till grekiska Costamare, har erkänt sig skyldigt till utsläpp av skadliga ämnen i samband med fartygets grundstötning. Distriktsdomstolen i Tauranga, Nya Zeeland, har dömt rederiet till NZD 300.000 (SEK 1,6 miljoner) i böter.Rena gick på grund på Astrolabe-revet utanför Tauranga den 5 oktober förra året. Bärgningsarbetet pågår fortfarande och beräknas hålla på åtminstone till jul. Utsläppet av bunkerolja blev så omfattande att det har kallats Nya Zeelands värsta maritima miljökatastrof någonsin. Tidigare har Daina Shipping accepterat att betala NZD 27,6 miljoner, motsvarande cirka 150 miljoner kronor till den nya zeeländska staten för saneringsarbetet och befraktaren MSC har donerat NZD en miljon (5,5 miljoner kronor) till samhället runt Bay of Plenty för deras insats.