Tidspress, kompassfel och bryggorutiner bakom Renas grundstötning

Tidspress, ett gyrofel och brister i bryggrutinerna låg bakom containerfartyget Renas grundstötning på Astrolabe-revet utanför Tauranga i Nya Zealand i oktober förra året, enligt en preliminär rapport från haverikommissionen.I Napier hade man fått avbryta lossningen och förhala till redden när ett fartyg som hade prioritet till Renas kajplats anlände. Det skapade en försening på minst 13 timmar.Enligt färdplanen för resan till Tauranga skulle fartyget anlända till lotsstationen klockan tre på natten. När hamnkontrollen meddelade att det var precis i slutet av det tidsfönster när tidvattnet tillät anlöp, beslöt befälhavaren att avvika från färdplanen med ett minskat passageavstånd till land. Befälhavaren säger också att han inte fått information som andrestyrman hävdar att han gett. Rapporten slår också fast att såväl positioner markerade i sjökort som positioner angivna i loggboken har redigerats i efterhand.