Fartyg på väg in till Luleå.

Fotograf: Fredrik Boman

Kategori: Hamn/Logistik

Regeringen ger grönt ljus för Malmporten

I slutet av förra veckan fattade regeringen beslut om byggstart för utbyggnaden av Luleå hamn, det projekt som kallas för Malmporten. Planen är att arbetena ska kunna påbörjas under 2024.
Det var under torsdagen som regeringen meddelade att de beslutat om byggstart för utbyggnaden av Luleå hamn. Det innebär att Trafikverket nu får binda upp medel för att upphandla entreprenad för projektet.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] kunna påbörjas under 2024.”} /–>

Det var under torsdagen som regeringen meddelade att de beslutat om byggstart för utbyggnaden av Luleå hamn. Det innebär att Trafikverket nu får binda upp medel för att upphandla entreprenad för projektet.

– Investeringarna i Luleå hamn är viktiga för hela Sverige, inte minst för att stärka konkurrenskraften. Det här skapar jobb och framtidstro, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ett pressmeddelande.

Trippel ökning av kapaciteten

Projektet är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt för sjöfarten sedan bygget av Göta kanal. Det finns med i nationell plan för infrastruktur 2018-2029, bland annat eftersom malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland närmar sig kapacitetstaket.

Syftet med projektet är att bredda och fördjupa farlederna in till Luleå samt anlägga en ny djuphamn för att Luleå ska kunna ta emot de största fartygen som rör sig i Östersjön. Hamnen kommer att kunna ta emot fartyg som kan lasta upp till 160.000 ton, tre gånger mer än dagens maximala 55.000 ton. Tidigare i februari fick projektet även grönt ljus av kommunfullmäktige i Luleå kommun.

En perfekt julklapp

Linda Wikman från Luleå Hamn AB är projektledare för Malmporten. Hon menar att regeringens besked är en fin julklapp.

– Det är ett väldigt glädjande besked. Det är framförallt kopplat till den statliga delen av projektet, men det är ett verkställande så nu är det fritt fram att börja upphandla muddringsentreprenörer vilket är en väldigt stor bit för Sjöfartsverket, säger hon.

Malmporten är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Luleå hamn och Luleå kommun där Luleå hamn och Sjöfartsverket är utförare. Sjöfartsverket ansvarar för själva farleden och muddringen medan Luleå hamn för anläggandet av den nya djuphamnen.

– Från Luleå hamns sida ska vi upphandla kajentreprenör och en hel del landbaserade arbeten. Vi håller på med projektering och att ta fram upphandlingsdokument och med detta beskedet går vi över i skarpt läge, säger Linda Wikman.

Ett miljardprojekt

Att genomföra alla åtgärder beräknas kosta cirka 2,6 miljarder kronor. Av den summan kommer 1,3 miljarder kronor från staten via Trafikverket, Luleå hamn står för 1,3 miljard som omfattar muddringsåtgärder i hamnen, nya kajer och landinfrastruktur.

Projektet innebär att farleden och hamnen i Luleå kommer att muddras med närmare sex meter, vilket ger ett nytt maximalt djupgående på 15 meter.

Muddringsarbetet planeras starta 2024. Året därpå planerar Luleå hamn att påbörja bygget av djuphamnen med två kajlägen. Malmporten beräknas kunna invigas 2028 och leda till ett par hundra arbetstillfällen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]