Merete Maersk på väg ut från Göteborgs hamn.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Grönt ljus för djupare farled

Under torsdagen fick Göteborgs hamn ett ja i kommunfullmäktige till att gå vidare med en fördjupning av farleden.
Kommunfullmäktige i Göteborg igenom har klubbat igenom beslutet att teckna en avsiktsförklaring med Trafikverket och Sjöfartsverket om att muddra farleden in till Skandiahamnen med fyra meter till 17,5 meter. Totalt rör det sig om en investering på 2,5 miljarder där staden och staten tar ungefär lika stora delar.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]artsverket om att muddra farleden in till Skandiahamnen med fyra meter till 17,5 meter. Totalt rör det sig om en investering på 2,5 miljarder där staden och staten tar ungefär lika stora delar.

– Det här är 2000-talets viktigaste hamnprojekt i Sverige. Göteborg är Skandinaviens logistikhuvudstad sedan 400 år och med det här beslutet har vi alla förutsättningar att stärka den positionen över de kommande 400 åren, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Farledsfördjupningen i Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Bakgrunden till satsningen hänger ihop med att storleken på containerfartygen mer eller mindre fördubblats på de 15 år som gått sedan farleden muddrades senast. I dagsläget kan inte de största fartygen komma in till Göteborgs hamn om de är lastade mer än till häften. Samtidigt ser utveckligen ut att fortsätta mot allt större fartyg.

– Detta är ett race man måste hänga med i för att vi ska fortsätta ha en internationell storhamn i Sverige. Utan de största fartygen hamnar hamnen på marginalen och då tvingas många svenska företag till ineffektiva, klimatovänligare alternativ med tappad konkurrenskraft som följd, säger Elvir Dzanic.

Projektet, som går under namnet Skandiaporten, är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket. Med finansieringen på plats kan nu parterna teckna genomförandeavtal för det efterlängtade projektet.

– Det är glädjande och en viktig milstolpe att staten och staden tillsammans lyckats hitta förutsättningarna för en gemensam finansiering av Skandiaporten, säger Jörgen Einarsson, regional direktör på Trafikverket region väst.

Enligt tidigare beräkningar bedömdes farledsfördjupningen kosta cirka fyra miljarder kronor, då avseende ett maximalt djupgående på fartygen på 16,5 meter. Fördjupade bedömningar visar nu på en kostnad på omkring 2,5 miljarder kronor för ett djupgående på 17,5 meter. Anledningen är modernare byggtekniska lösningar som tagits fram under projektets tidiga faser, samt ett noggrant arbete kring att optimera den kommande farledens exakta utformning.

– Efter flera simuleringar har vi optimerat farledens sträckning och behovet av muddring. Detta garanterar att de statliga investeringarna sker på ett ansvarsfullt sätt, säger Joel Smith, avdelningschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning i pressmeddelandet.

Första steget i arbetet kommer bli att arbeten med att förstärka kajerna ska utföras under 2022. Muddring och sprängning i själva farleden är tänkt att inledas sensommaren 2024 med målsättningen att allt ska vara klart till 2026. Då ska Göteborgs hamn kunna ta emot fartyg med en längd på 430 meter, bredd på 65 meter och med ett maximalt djupgående på 17,5 meter.

  • Planerad fördjupning: Från 13,5 upp till 17,5 meters maximalt fartygsdjupgående.
  • Dimensionerande fartyg: Längd 430 m, bredd 65 m och ett maximalt djupgående på 17,5 m.
  • Kostnad: 2,5 miljarder kronor.
  • Finansiering: Statlig (Trafikverket): 1,255 miljarder kronor. Kommunal (Göteborgs kommun): upp till 1,255 miljarder kronor.
  • Samhällsnytta: En satsad krona ger fyra tillbaka (enligt nationell plan 2018-2029).
  • Muddringsbehov: cirka 12 miljoner kubikmeter.
  • Byggprocess: Byggstart kajförstärkning: 2022, muddring: 2024, gemensamt färdigställande med ett fördjupat kajläge: 2026.
    Källa: Göteborgs hamn
[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]