Fotograf: ShoreLink

Kategori: Hamn/Logistik

Malmporten får grönt ljus

I dag kom miljödomen som ger klartecken för muddring och utbyggnad i Luleå hamn.

Mark- och Miljödomstolen beslutade på tisdagen att bevilja nödvändiga tillstånd och dispenser för att genomföra projekt Malmporten, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt för sjöfarten i modern tid. Sjöfartsverket får därmed muddra farlederna in till Luleå hamn och hamnen får tillstånd att anlägga och driva Skvampens djuphamn, som sommartid ska kunna ta emot fartyg som kan lasta upp till 160.000 ton mot dagens maximala 55.000 ton. 

Tre nya kajer

Projektet inbegriper också en ny järnväg till hamnen. De tillstånd som beviljats av mark- och miljödomstolen möjliggör bland annat muddring, dumpning av närmare 20 miljoner kubikmeter muddermassor, utfyllnad i vattenområde och anläggande av tre kajer. Enligt mark- och miljödomstolens domar ska samtliga arbeten vara utförda inom tio år.

Närmar sig taket

Projekt Malmporten drivs av Sjöfartsverket och Luleå Hamn AB och påbörjades för att kapaciteten för malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland börjar närma sig kapacitetstaket i takt med den ökade produktionen på malmfälten. Malmbanan till Narvik är hårt belastad och hamnen i Luleå behöver möjlighet att ta emot större fartyg.

Tre miljarder

Luleå är en av de hamnar som har valts ut som strategiskt prioriterad hamn av EU och projektet får ekonomiskt stöd från EU. Kostnaden beräknas hamna på över tre miljarder kronor. Klicka här för att se Sjöfartsverkets film om den planerade inseglingen till Luleå när allt är klart.