Fotograf: Sveriges Redareförening

Kategori: Folk/företag

Pia Berglund ny vd för Redareföreningen

Pia Berglund tar i februari över som ny vd för Sveriges Redareförening efter Christer Schoug.

Styrelsen för Sveriges Redareförening har utsett Pia Berglund till ny vd. Hon efterträder Christer Schoug den 1 februari 2014. Christer Schoug övergår till ett internationellt skeppsbyggnadsuppdrag inom kryssningsrederiet Star Cruises.

Pia Berglund är jurist till sin utbildning och kommer närmast från Transportstyrelsen. Hon har sedan 1999 haft en rad befattningar inom Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, bland annat som chef på olika nivåer.

Bred erfarenhet

Pia Berglund är delegationsledare för Sverige vid International Maritime Organization (IMO) och företräder Sverige inom ramen för HELCOM. Hon bistår även regeringen i sitt EU-arbete. Pia har även under några år varit verksam som expert på luftföroreningsfrågor vid Maritime Safety Agency (EMSA) i Portugal.

– Vi är mycket glada att Pia tackat ja till rollen som vd. Pias kompetens och erfarenheter tillsammans med hennes genuina intresse för sjöfart utgör en bra grund för uppdraget att skapa förutsättningar för svensk rederinäring att växa, säger Anders Boman, ordförande för Sveriges Redareförening.

– Christer Schoug har under sin tid som vd mycket framgångsrikt flyttat fram föreningens positioner, säger han vidare.

Spännande jobb

Pia Berglund säger att hon ser fram emot detta spännande, men samtidigt också utmanade jobb.

– Jag har under många år varit en del av denna globala näring, men från en annan synvinkel. Det är en förmån att nu få företräda Sveriges rederier vid denna viktiga tid. Sjöfarten är ett effektivt och miljövänligt transportmedel som har en central roll i ett hållbart transportsystem både i Sverige men också regionalt och globalt, kommenterar Pia Berglund.