Osäkerhet kring finansiering skapar oro i norsk varvsnäring

Den norska regeringens beslut om att inte ge norska Eksportfinans ett varaktigt undantag från ett EU-direktiv med krav på bankers och finansbolags kapitaltäckning har fått konsekvenser. Eksportfinans, som till 85 procent ägs av 26 banker och till 15 procent av staten, har därmed fått den övre lånegränsen gentemot en enskild kund sänkt från NOK 6,5 miljarder till NOK 1,3 miljarder. Detta har lett till att Eksportfinans fått sänkt betyg av Moody´s, från Aa1 till Aa3, vilket kan innebära högre finansieringskostnader.Beslutet har också lett till svårigheter att sy ihop finansieringspaket för nybeställningar vid norska varv som nu varnar för konsekvenserna för varv och utrustningsleverantörer längs den norska kusten. Den norska rederiföreningen och branschorganisationen Norsk Industri har nu överlämnat två utredningar till den norska staten där man hävdar att det är fullt möjligt för Norge att ge Eksportfinans ett undantag. Eksportfinans hade en låneportfölj på NOK 112,8 miljarder i slutet av september.