Fortsatt osäkerhet kring Scandlines-försäljning

Försäljningen av Scandlines har ännu inte genomförts. Ägarna till det dansk-tyska bolaget skall den här veckan reda ut konsekvenserna av en försäljning till tyska Baltic Ferry Group i Rostock som har lämnat det näst högsta anbudet. Det finns ett starkt intresse i Tyskland av att företaget säljs till det tyska bolaget istället för till det brittiska 3i som lämnat det högsta anbudet. Enligt flera rapporter i pressen väntar ägarna på ett inofficiellt utlåtande från EU-kommissionen. Den tyska ägaren, Deutsche Bahn vill ha utrett de legala konsekvenserna av en försäljning till Baltic Ferry Group och av att ignorera det högsta anbudet. Enligt vissa källor vill tyska styrelsemedlemmar kompensera 3i genom att erbjuda det brittiska företaget en andel i Baltic Ferry Group.