Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Politik

Strejker på tyska kanaler skapar oro

Fraktsjöfarten på flera tyska kanaler och floder har i sommar drabbats av strejker bland slussarbetarna. Orsaken till strejkerna är att tusentals arbetare riskerar att förlora sina jobb.  

Främst har de upprepade strejkerna genomförts bland slusspersonal vid kanaler och floder i det tyska inlandet, däribland Main, Saar, Dortmund-Ems och Erser-Datteln-kanalen, men även Kielkanalen har dragits in i konflikten. Så sent som för drygt en vecka sedan genomfördes kortare punktstrejker bland slusspersonalen vid Kielkanalens olika slussar, vilket fick till följd att flera fartyg tvingades ta omvägen upp över Danmark och Skagen.        

Hot om uppsägningar

Strejkerna har pågått sedan i juli i protest över regeringens planer att omorganisera den tyska delstatsmyndigheten för den inre sjöfarten, WSA. Enligt tyska medier hävdar fackföreningen för de offentliganställda, Ver.di, att infrastrukturdepartementet vill säga upp 3.000 av de omkring 12.500 som idag är anställda vid WSA. 

Enligt tyska medier har strejkerna i regel ägt rum i några timmar åt gången, eller under en hel eller halv dag, vilket har lett till köer och förseningar eller – som i fallet med Kielkanalen – att fartygen tvingats ta en annan väg. 

De senaste strejkerna ägde rum i helgen och drabbade framförallt floderna och kanalerna i förbundslandet Nordrhein-Westfalen, där industriområdet Rhur ligger.    

Protester från redare

Strejkerna har mötts av protester bland redare och befraktare, som har bett förbundskansler Angela Merkel att lösa konflikten mellan facket och departementet.

Jens Schwanen, vd för den tyska sjöfartslobbygruppen DBD, säger till nyhetsbyrån Reuters att strejken orsakat förluster som uppgår till närmare tio miljoner euro, och att man nu överväger att stämma facket eftersom strejken drabbat en tredje part som inte var inblandad i konflikten.