Organisationer starkt kritiska mot utkast till nya skrotningsregler

Ett antal internationella miljö- och människorättsorganisationer riktar skarp kritik mot utkastet till en ny IMO-konvention för säker och miljöanpassad skrotning av fartyg. I ett uttalande talar man om att utkastet är ”chockerande inadekvat” och ignorerar principer och regler som redan finns i Basel-konventionen. Det finns heller inget krav på att fartyget saneras från gifter i i-länder innan de sänds till u-länder för skrotning. Utkastet innehåller heller inget som uppmuntrar till kapacitetsuppbyggnad för skrotning och sanering i i-länder. Organisationerna är också kritiska mot att inget ansvar läggs på länder där rederiet har sin hemvist utan enbart på flaggstat och den stat där upphuggningsvarvet finns, samt att militära och statsägda fartyg är undantagna från reglerna.