ICS/ISF starkt kritiska mot EU:s maktambitioner

De internationella rederiorganisationerna International Chamber of Shipping, ICS, och International Shipping Federation, ISF, har hållit årsmöten i Köpenhamn. I samband med dessa riktar organisationernas omvalde ordförande Rolf Westfal-Larsen kraftig kritik mot EU-kommissionens ambition att tala för samtliga medlemsnationer inom IMO. ”Vi fruktar att den ökade samordningen i Bryssel kommer att leda till en ökad politisering av debatten inom IMO, med en kvalitetssänkning av besluten som följd”, säger Westfal-Larsen och fortsätter: ”Bryssel verkar inte förstå att både sjöfarten och samhället i stort förlorar på detta.”Också Kanada får sig en släng av sleven för att ha godkänt ett regelverk liknande det EU-direktiv som kan komma att kriminalisera företag och sjöfarare som är inblandade i rena olyckor med oljespill som följd. ICS/ISF hävdar att detta är ett brott mot internationella åtaganden och man undersöker nu hur man kan bestrida det kanadensiska beslutet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.