Organisationer går till EU om svavelkrav

IMO:s nya regionala krav på svavelinnehåll i fartygsbränsle är oacceptabla. Detta skriver 54 organisationer – däribland landbaserad industri, hamnar och rederier – i ett brev till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, transportkommissionär Siim Kallas och miljökommissionär Janez Potocnik”De globala reglerna om sänkning till 0,5 procent svavel i marint bränsle från senast år 2025 välkomnas av alla, men den regionala regeln för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen på 0,1 procent från 2015 ger oerhörda ekonomiska konsekvenser som inte är acceptabla”, skriver organisationerna och fortsätter:”Regeln om 0,1 procent svavel drevs igenom i den internationella sjöfartsorganisationen IMO utan föregående konsekvensanalys. Enligt en studie som genomförts i efterhand av Sjöfartsverket, kommer IMO:s nya krav på sjöfarten att öka kostnaden för fartygsbränslen med minst 70 procent för godstransporter. Den sammanlagda kostnaden för näringslivet bedöms bli 28 miljarder kronor årligen.”Organisationerna bakom brevet vädjar därför till EU-kommissionen för att verka för att EU inte har två nivåer för svavel i Europa.– Södra Europa kommer att införa 0,5 procent senast år 2025. Logiskt är därför att ha 0,5 procent även i norra Europa i ett första steg. Kravet på bränsle om 0,1 procent bör skjutas på framtiden till dess att bränsle till rimliga kostnader finns tillgängligt, säger Karolina Boholm, transportpolitisk rådgivare på Skogsindustrierna.