Misstänkta pirater kritiska mot rättskipning i Kenya

Somalier som misstänks för piratverksamhet har inför domstol i Kenya krävt att FN ingriper för att skydda deras mänskliga rättigheter. De kräver att få stå till svars i domstol i Somalia. Totalt kommer ett tiotal rättegångar att hållas i Kenya mot sammanlagt över 120 anklagade för piratdåd. De flesta rättegångar hålls i nästa månad.Eftersom Somalia inte har något fungerande rättsväsende har Kenya avtal med EU och ett antal stater för rättskipning mot människor som tillfångatagits vid piratattacker utanför Somalia.