Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Fartygsaffärer | Specialfartyg

Omtvistad lotsbåt till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har tagit leverans av en ny lotsbåt. Pilotbåt 214 SE är nummer ett i en serie av tre nya lotsbåtar vars beställning föregicks av en långdragen och infekterad upphandlingsprocess. 

Det var i våras som Sjöfartsverket gav det finska varvet Kewatec klartecken att börja bygga de tre nya lotsbåtarna. Ursprungligen hade svenska Dockstavarvet vunnit nybyggnadsordern, men när Kewatec överklagade Sjöfartsverkets beslut till förvaltningsdomstolen gick beställningen istället över till andra sidan Östersjön. 

Orsaken var att Dockstavarvet inte bedömdes uppfylla samtliga krav från beställaren, framförallt när det gäller mätningen av bränsleförbrukningen. 

Färdigt koncept

Nu har alltså den första av de tre lotsbåtarna levererats. Pilot 214, som kommer att placeras i Helsingborg, väger cirka 19-20 ton samt är 15,8 meter lång och 5,1 meter bred. Den nya lotsbåten har något mindre hytt än de befintliga och för att begränsa felkällor har den inte lika mycket avancerad elektronik. 

– Genom att upphandla ett redan färdigt lotsbåtkoncept har vi kunnat hålla nere investeringskostnaden, säger Peter Fyrby, som är rederichef på Sjöfartsverket.

Redan i dag använder Finska lotsverket fem lotsbåtar som köpts in från Kewatec. Det som skiljer dessa båtar från Sjöfartsverkets befintliga lotsbåtar är bland annat en lägre bränsleförbrukning. Pilot 214 drar cirka 150 liter per timme när den körs i 24 knop, vilket kan jämföras med befintliga lotsbåtar i samma storlek som drar cirka 300 liter per timme.

– Anledningen till den låga bränsleförbrukningen är vikten och till viss del kan det ha att göra med skrovformen, säger rederiinspektören Bengt Lydersson. 

Nästa på gång

Priset per båt landar på cirka 7,3 miljoner och endast några få ändringar har gjorts från grundkonceptet.

– Maskinrummet har isolerats för att uppfylla svenska regler och så har vi installerat värme på däck och i den lotsbåge som lotsen står på när fartygen ska bordas, säger Bengt Lydersson.

Lotsbåt nummer två i ordningen, Pilot 215, levereras från varvet i mitten av december såvida inte isläget sätter käppar i hjulet. Pilot 216, den tredje och sista lotsbåten i den här beställningen, ska levereras vid halvårsskiftet 2014. Pilot 215 och 216 ska stationeras i Sundsvall respektive Luleå.