Oförutsedda kostnader påverkar Finnlines resultat

Finnlines redovisar en omsättning på EUR 173,8 miljoner för årets första kvartal (163,2 miljoner under första kvartalet 2004). Resultatet före skatt uppgick till 7,4 miljoner (6,4 miljoner i fjol).Kostnadernas förhållande till intäkterna var mer ogynnsamt än beräknat p.g.a. kraftigt ökade bunkerpriser och en illegal strejk som i två veckor stoppade två inhyrda tågfärjor.Resultatutvecklingen för hela året uppges vara mycket svår att uppskatta, p.g.a. de höga oljepriserna och de fortfarande oavslutade avtalsförhandlingarna för arbetare inom pappersindustrin och stuveribranschen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.