Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | RoRo

Massiva investeringar påverkar Finnlines resultat

För årets första kvartal redovisar Finnlines ett resultat i paritet med fjolåret trots minskad omsättning och stora investeringar.

Finnlines Plc inom Grimaldikoncernen omsatte 116,8 miljoner euro under första kvartalet 2015 (126,8 miljoner första kvartalet 2014). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,9 miljoner euro (5,4 miljoner) och resultatet efter skatt 0,6 miljoner euro (0,3 miljoner).

– Resultatet var enligt våra förväntningar och den första delen om 65 miljoner euro av vårt 100 miljoner euros investeringsprogram i miljöteknologi för åren 2014 till 2016 är nästan slutfört, kommenterar vd Emanuele Grimaldi delårsresultatet.

Resultatförbättring väntas

Under första kvartalet 2015 slutfördes investeringar i skrubberanläggningar på 12 fartyg och därtill investerades i propulsionsanläggningarna på sex fartyg. Investeringarna uppgick till 39,3 miljoner euro (1,1 miljon första kvartalet 2014). 

– Första kvartalets resultat belastades av dockningar på grund av skrubberinstallationerna, men under resten av året förväntar vi oss att hela flottan är i trafik. Vi tror att möjligheterna att förbättra resultatet före skatt 2015 jämfört med förra året är realistiska, säger Emanuele Grimaldi.

Fler bilar

Under årets första tre månader har Finnlines fartyg transporterat omkring 150.000 lastenheter, jämfört med 158.000 motsvarande period 2014. Dessutom skeppades 33.000 personbilar som last – denna volym omfattar inte bilburna passagerares bilar på ropax-färjorna. Inom dessa biltransporter noteras en fördubbling jämfört med första kvartalet 2014.

Vidare transporterade Finnlines 480.000 ton sådant gods (584.000 ton första kvartalet 2014) som inte räknas i enheter. I första hand rederiets ropaxfärjor transporterade därtill 103.000 passagerare och chaufförer, jämfört med 109.000 under motsvarande period i fjol.