Fotograf: Rederiaktiebolaget Eckerö.

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Valutakurs påverkar Eckerö-resultat

En svagare svensk krona och ett högre bunkerpris har haft en negativ nettoeffekt på resultatutvecklingen för Rederiaktiebolaget Eckerö.

Koncernen Rederiaktiebolaget Eckerö omsatte 233,2 miljoner euro under 2017 (237,6 miljoner euro 2016). Minskningen uppges bero på försvagning av svenska kronan samt färre passagerare.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 15,6 miljoner euro (22,2 miljoner euro).

Resultat före skatt uppgick till 12,2 miljoner euro (22,2 miljoner euro). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 9,8 miljoner euro (20,9 miljoner euro).

”Många osäkerhetsfaktorer”

I sin bokslutskommuniké konstaterar styrelsen att koncernens olika affärsområden verkar i ett konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer, men räknar med stabila passagerarvolymer.

”Bunkerpriset och valutakurserna har stor betydelse för resultatet. Koncernens finansiella ställning är mycket god”, skriver styrelsen.

Mer frakt

De tre passagerarverksamhetsområdena Birka Cruises, Eckerö Linjen och Eckerö Line hade sammanlagt 3,1 miljoner passagerare, vilket var 17.000 färre än under 2016. Antalet transporterade fraktenheter på färjelinjerna uppgick till 80.000, vilket var en ökning med 18 procent jämfört med 2016.

Fem fartyg

Koncernen äger fem fartyg som opereras av fyra dotterbolag. Birka Cruises opererar kryssningsfartyget Birka huvudsakligen mellan Stockholm och Mariehamn och Ecekrö Linjen-färjan Eckerö på linjen Grisslehamn–Eckerö. Båda seglar under svensk flagg.

Den finskflaggade färjan Finlandia går i trafik för Eckerö Line mellan Helsingfors och Tallinn.

Koncernens roro-rederi Eckerö Shippings finskflaggade roro-fartyg Shipper och Exporter har under året varit uthyrda för trafik mellan Sverige och England och kontinenten.