Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Ekonomi | Reparationsvarv

Nya turer kring Götaverken

Konsortiet som vill ta över Damen Götaverken är nu mitt inne i förhandlingarna med de holländska ägarna. Parallellt försöker likvidatorn sälja av alla inventarier. 

– I torsdags lämnade vi in vårt bud till ägarna i Holland, och sent på tisdagskvällen fick vi ett svar. Vi ska nu sätta oss ned och titta på Damens bud. Det är ett givande och tagande och vi får se om vi kan lösa det här på ett bra sätt, säger Jan Hermansson, talesperson för den grupp före detta anställda som ihop med ett okänt antal intressenter vill ta över Damen Shiprepair Götaverken i Götaborg. 

Jan Hermansson och hans bundsförvanter har nu några dagar på sig att fundera över ett motbud.

– I mitten av nästa vecka ska vi ge vårt svar till Damen. Då kommer vi att säga bu eller bä till deras bud.

Hänger i luften 

Fortfarande hänger mycket i luften när det gäller vem som ska betala för kommande miljösaneringar. Enligt Jan Hermansson är dock detta en fråga främst mellan de holländska ägarna och miljöförvaltningen hos Göteborgs kommun.

– Det är ju ett antal företag som har varit där, bland annat Celsius, Volvo och Saab, och exakt hur det ska lösas har jag ingen riktig insyn i. Det stämmer dock inte att Damen sagt nej till att ens undersöka miljön i området. Jag vet att Damen varit där alldeles nyligen och undersökt bottensediment och tagit vattenprover. Och helt klart är det mycket gamla synder som ligger och skräpar där – saker som inte Damen kan ta på sig till 100 procent.

Pågår parallellt

Samtidigt som de före detta anställda förhandlar med Damen fortskrider likvidator Morgan Halléns arbete med att sälja kranar, dockor och inventarier. Jan Hermansson är dock inte orolig över att inventarierna kommer att hinna säljas innan de själva får en chans att lämna sitt slutbud. 

– Försäljningsförsöken pågår parallellt med våra förhandlingar med Damen och är inget vi kan påverka. Men det är klart att de vill få ut så mycket pengar som möjligt, och då tror jag inte att de skulle få ut mer för dockor, kranar och inventarier än vad de skulle få vid en försäljning av varvet i sin helhet till oss.

Något nytt om passagerarfartyget Kungsholm IV och dess eventuella inblandning i Damen-förhandlingarna har i skrivande stund inte framkommit.