Kategori: Ekonomi | Regelverk

Nya fall i skattehärvan

Utredningen med de sjöbefäl som misstänks ha undanhållit skatt rullar oförtrutet vidare. Nu har ytterligare befäl fått besked om upptaxering.

Enligt Johan Lundberg, regionsamordnare på Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner, har man i dagsläget hunnit skicka ut så kallade omprövningsbeslut till 65 sjöbefäl i den utredning som totalt omfattar ett drygt 80-tal befäl.

– Dessutom har vi mellan tolv och femton pågående ärenden där vi är på väg att fatta beslut. Visst tar det sin tid med den här typen av utredningar, men det beror främst på att det kan ta lång tid att få handräckning från vissa länder. Samtidigt går det fortare idag än förr, eftersom Sverige numera har avtal med länder som det tidigare varit svårt att få information från.

Jobbat utanför EES

Sjöbefälen som är föremål för Skatteverkets granskning misstänks för att inte ha betalat någon inkomstskatt för åren 2010-2011. Befälen har arbetat utanför EES-området och uppgett att de varit anställda av bemanningsföretaget AMPM och att de därmed – i enlighet med 183-dagarsregeln för sjömän med arbetsgivare inom EES – skulle ha rätt till skattebefrielse.

Skatteverket anser dock att AMPM inte alls har varit någon egentlig arbetsgivare utan att befälen varit anställda hos arbetsgivare utanför EES och därmed ska betala skatt. För AMPS:s del ska förtjänsten, enligt Skatteverket, ha bestått i att man tagit ut en avgift i samband med att man administrerat lönerna från de olika rederierna till respektive anställd. 

Samtliga överklagar

Av de 65 befäl som i dagsläget har upptaxerats har samtliga utom ”en handfull” överklagat till Förvaltningsrätten, som i sin tur har hunnit meddela dom i 34 av dessa överklaganden.

– De senaste domarna kom så sent för en vecka sedan. I samtliga ärenden utom ett har Förvaltningsrätten gått på vår linje, säger Johan Lundberg och syftar på ett ärende där Skatteverket redan tidigare uppgett att man själva har överklagat till Kammarrätten.

– När det gäller domarna från Förvaltningsrätten så blir det sannolikt så att samtliga domar kommer att överklagas till Kammarrätten. Exakt när Kammarrätten sedan kommer med sina domar vet jag inte riktigt, men det blir nog ganska snart. 

Miljonbelopp

Enligt Johan Lundberg uppgår Skatteverkets krav i nuläget till drygt 25 miljoner kronor, eller närmare bestämt 25.233,821 kronor. Därtill kommer ett skattetillägg på 40 procent, det vill säga drygt tio miljoner kronor.

– Totalt blir det alltså över 35 miljoner kronor. Om vi räknar med de tolv till femton beslut vi nu har på gång blir det ytterligare sex miljoner kronor plus skattetillägg.

Får sjöbefälen tummen ned även i Kammarrätten vinner domarna sannolikt laga kraft. Enligt Johan Lundberg är det nämligen inte vanligt att den här typen av ärenden får prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

– Nej, det här är bevisärenden där parterna redan från början är överens om hur reglerna gällande förhållandena mellan arbetsgivare och anställda ska tolkas när det gäller EEC-villkoren och så vidare. Då får får man normalt inte prövningstillstånd, säger Johan Lundberg och berättar att man från Skatteverkets sida kommer att fortsätta bevaka sjöfarten.

Fortsatt fokus

– Det är ju ett riskområde där det finns en möjlighet att göra stora skattevinster. Därför måste vi försöka ha fokus på sjöfarten och granska den, även om sjöfarten i sig inte är något stort område, säger Johan Lundberg, regionsamordnare på Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner, som dock inte vill avslöja om man har några fler utredningar på gång där sjöanställda ingår.

– Vi har lagt ned mycket resurser på den här utredningen, så pass mycket kan jag säga. Men när det gäller eventuellt ytterligare utredningar kan jag tyvärr inte gå in på några detaljer.

Kommentarer

 • Anonymous

  Helt för jäkligt! Det borde vara möjligt att jobba på utflaggad båt i Europa efter samma modell som dom norska sjömännen har.

  • Chiefen

   Vad menar du med det? Även norska sjömän måste betala skatt och rederierna arbetsgivaravgifter.

   • Anonymous

    Det är precis det jag menar. Du kan som norrman jobba på en bahamasbåt i norska vatten utan att din vardag förändras.

    • Chiefen

     Skattelagarna är numera precis likadana för en svensk och en norsk sjöman på bahamas flagg i europa. Både måste betala skatt och rederierna arbetsgivaravgifter.

     • Anonymous

      Om du är svensk o bosatt i sverige så får du inte ett jobb i norskt rederi som har bahamasflaggad båt på norskt vatten. Där ligger problemet.

      • ihjälskattad

       Jag jobbar åt Norskt rederi, lön från norge med Bahamasflagg?

 • Egon Svensson the sailor.

  Klam at dom stackars sjomannen sa gott det gar, det ar melodin i Sverige.
  Det finns mycket for Svenskar att lara fran Norge nar det galler shipping.
  Hur kommer det sig att dom har en sa stor handelsflotta jamfort med Sverige ??
  Well duuuuh

 • jaja

  Näringsdepartementet hanterar fortfarande ärendet N2013/1199/RS, som handlar om rekryterings- och förmedlingsverksamhet för sjömän.Frågan är då, hur anställningstatusen är för andra som är anställda under likvärdiga former

 • Anonymous

  Undra om fler framöver kommer hamna i Skatteverkets klor. Det finns rederier som kör utflaggat, typ Färöarna, med en brevlåda på Färöarna dock ingen personal. Alla sitter på typ Donsö. Befälen betalar skatt på Färöarna. Hur kommer detta att ses av Skatteverket om man anser att bolaget inte har någon verksamhet på Färöarna och vill att befälen ska betala skatt i Sverige?

 • Arne Anka

  Vart hittar jag det som gäller N2013/1199/RS

 • G Mats Andersson

  Bosatt utomlands med sjöinkomst
  Är du en sjöman som är bosatt i utlandet och arbetar på svenskregistrerat fartyg beskattas du enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).
  Den särskilda inkomstskatten är en definitiv skatt och för sjöinkomst (fjärrfart/närfart) är skatteavdraget 15 procent av inkomsten (kontanta inkomster + förmåner som fri kost etc.). Beskattning kan även komma attske i bosättningslandet.

  Arbeta utomlands enligt Skatteverkets hemsida gäller (Landfolk)
  Om du arbetar utomlands kan du i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst som du tjänar utomlands. Här nedan kan du läsa om vad som gäller.
  Oavsett hur länge som du bor utomlands blir du aldrig av med ditt svenska medborgarskap eller ditt personnummer.
  Utomlands kortare tid än 6 månader
  Då ska du betala skatt för din utlandsinkomst i Sverige, och din utländska skatt räknas av.
  Utomlands längre tid än 6 månader
  Om du är anställd och vistas i utlandet under minst sex månader, och betalar skatt i arbetslandet, kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige.
  Utomlands längre tid än 1 år
  Om du flyttar utomlands och ska vara borta 1 år eller längre, ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige. Är du anställd och betalar skatt i arbetslandet, är du normalt befriad från att betala skatt i Sverige.

  De flesta ungdomar som lämnar våra sjöbefälsskolor i Sverige kommer troligen att mönstra på fartyg av många olika nationaliteter. De kan få segla längre törnar än 1-1, de täcks inte alltid av hel sjukförsäkring och svensk arbetsmiljölag gäller inte. Ifall de då också får veta att skattemyndigheterna har kontroll på vad de har för inkomst om de nu har familj och hem i Sverige gör ju detta att de bör vara extra noga vilka anställningsavtal och lönevillkor man skriver på

  G Mats Andersson

  • Johan

   Vad har detta med artikeln att göra? Det du klistrat in gäller ju landanställda och sjömän på svensk flaggade fartyg bosatta i utlandet.

  • Anonymous

   ”Om du flyttar utomlands och ska vara borta 1 år eller längre, ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige. Är du anställd och betalar skatt i arbetslandet, är du normalt befriad från att betala skatt i Sverige.”

   Se för guds skull till att inte ha en anknytning till Sverige, såsom bostad, fritidshus eller annat som på något sätt kan få skattemyndigheten att tro att du bor i Sverige. Egna minderåriga barn bosatta i Sverige kan faktiskt vara något som Skatteverket anser bevis på att man inte flyttat från landet.

 • jaja

  Arne A Googla N2013/1199/RS rekryterings- och förmedlingsverksamhet för sjömän

 • Nisse.A.Fyrst

  Först så ställer man till så att vi Sjömän inte har någon egen nationell handelsflotta sen jagas dom som är kreativa att försörja sig utomlands av dessa myndigheter.

  JAG SÄGER BARA FY FAN!

  • Anonymous

   Nu får du allt lugna dig lite Nisse.
   Skattemyndigheten är iaf inte skyldig till att vi inte har någon svensk handelsflotta. Dom gör ju bara sitt jobb med att ta in den skatt som våra folkvalda bestämmt att vi skall betala.
   Själv betalar jag flera hundra tusen om året i skatt här i Sverige, varför skulle mina kollegor i kryssningsbåtar inte göra detsamma?

   • Anonymous

    Har du något förslag på vilket parti eller politiker jag skall rösta på i nästa val, för att slippa betala skatt? Skattemyndigheten behövs knappast om politikerna tagit bort kravet på att betala skatt.

    • Anonymous

     Alliansen var ju bra på gång med skattesänkningar men det dög ju inte för svenska väljare.
     Men ta bort kravet på att betala skatt får du nog vänta på. Några inkomster måste statskassan ha så länge det finns utgifter att betala!

     • Anonymous

      Ta bort utgifterna och problemet är löst.

      • Anonymous

       Visst men nån måste betala!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.