Fotograf: Stena Line

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Passagerarsjöfart

Ny studie om elektrifiering av sjöfarten

Det ekonomiska risktagandet och laddningshastigheten är ett par utmaningar som elektrifieringen av sjöfarten står inför, enligt en ny Lighthouse-förstudie.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]y Lighthouse-förstudie.

I förstudien har deltagare från SSPA, RISE och Chalmers analyserat behov och möjligheter av en elektrifiering av sjöfarten för att minska branschens miljöpåverkan. Man har även identifierat några utmaningar som branschen står inför. 

– Under våra seminarier förra året blev det tydligt att det fanns en stor vilja att kraftsamla kring maritim elektrifiering och den här förstudien är ett resultat av den viljan. Elektrifiering är en viktig pusselbit för att nå fossilfria transporter och vår förhoppning är att denna förstudie ska göra pusslet lättare att lägga, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse.

Främst färjetrafiken

Utvecklingshastigheten inom området är, som bekant, hög och nya projekt dyker hela tiden upp. Mycket har också redan gjorts, till exempel hamnarnas landanslutningar och erbjudande om miljörabatter för redare som väljer de hållbara alternativen. Mellan Helsingborg och Helsingör trafikerar elfärjorna Aurora och Tycho Brahe och i Stockholms skärgård märks Sjövägen och Movitz. Många av satsningarna för att elektrifiera sjöfarten i Sveriges görs just inom den kortväga färjetrafiken, slår förstudien fast. Men den märks även inom ropax-segmentet (Stena Jutlandica). Framför allt används litiumjonbatterier och systemen utvecklas och designas för varje enskilt projekt, enligt studien. Detta gäller även laddningsmetoderna. 

Engagerar många

Förutom en rad olika aktörer inom sjöfartsnäringen involverar elektrifieringen av sjöfarten även forskningen, myndigheter och klassningssällskap. 

– Elektrifiering inom sjöfarten engagerar många och med tanke på den potential inom elektrifiering denna förstudie visar upp och den avsiktsförklaring som Svensk Sjöfart, ABB Sverige, ABB Marine, Stena, RISE och batteriföretaget Northvolt nyligen skrivit under, så finns det goda förutsättningar att ta stora och snabba steg för en utökad elektrifiering av sjöfarten, säger Harry Robertsson, ordförande i Lighthouse och teknisk direktör på Stena.

Ekonomisk utmaning

Utifrån intervjuer med aktörerna har flera stora utmaningar identifierats; bland annat den ekonomiska aspekten: ”Det är i dagsläget ett stort ekonomiskt risktagande och svårt att få ihop affären i ett maritimt elektrifieringsinitiativ, där statliga medfinansiärer ofta är nödvändiga” skriver man i förstudien som också lyfter fram teknikutmaningar om hur tillräcklig batterieffekt och laddningshastighet kan uppnås samt att säkerställa en tillförlitlig laddningsmetod. Även säkerheten kring batterianvändning nämns som en utmaning.

Vidare forskning

Förstudien har också identifierat ytterligare forskningsområden för att öka kunskapen om maritim elektrifiering. Exempel på några konkreta forskningsprojekt som Lighthouse partners jobbar vidare med är Aktörskonstellation för affärsmodeller, Ekonomiska incitament, Simuleringsmiljö för elektrifierad sjöfart samt Laddinfrastruktur och standardisering. Ta del av hela förstudien här. 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]