Fotograf: Kristian Pohl /Regeringskansliet

Kategori: Miljö | Politik

Kommission för snabbare elektrifiering

Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen.

I sin intensifiering av arbetet med att elektrifiera transportsektorn föreslår regeringen ett antal åtgärder. Bland dessa finns ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar samt inrättandet av en elektrifieringskommission. Åtgärderna bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Även sjöfarten representerad

I ett pressmeddelande uppger infrastrukturdepartementet att elektrifieringskommissionen bland annat ska belysa finansieringsfrågor, möjliga affärsmodeller och hur el vid behov snabbt kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning. Kommissionen ska även undersöka hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till en elektrifiering av transportsektorn och vilka effekter elektrifieringen av transportsektorn har på elförsörjningen.

Elektrifieringskommissionen kommer att ledas av infrastrukturminister Tomas Eneroth och består därtill av 16 ledamöter. Ledamöter med direkt sjöfartsanknytning är Stena Lines vd Niclas Mårtensson och Göteborgs Hamns vd Elvir Dzanic. Kommissionens uppdrag sträcker sig fram till och med den 31 december 2022.

Välkomnar initiativet

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, säger att Svensk Sjöfart välkomnar regeringens initiativ.

– Det är glädjande att se att flera sjöfartsaktörer deltar i regeringens elektrifieringskommission. Sjöfarten arbetar intensivt med miljö- och klimatfrågor och elektrifiering är en del i det arbetet. Flera av Svensk Sjöfarts medlemmar använder sig redan av batterier och el för framdrivning av fartyg, exempelvis Forsea Ferries, Northern Offshore Services och Stena, och det ska bli spännande att se hur utvecklingen kommer att fortsätta.

Grundläggande konkurrensvillkor

Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart, påpekar att det är viktigt att grundförutsättningarna för att bedriva sjöfart stärks för att fortsätta utvecklingen mot en hållbar transportsektor.

– Coronapandemin har drabbat sjöfarten mycket hårt och för att sjöfarten ska kunna satsa på elektrifiering, som innebär stora investeringskostnader, är det viktigt att grundläggande konkurrensvillkor fungerar. Exempelvis är det centralt för sjöfarten att det sker en förlängning av hur lång tid företagen kan använda sig av korttidspermittering, säger han.