Västtrafiks elhybridfärja Elvy, bild från dopet 2019.

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Miljö | Myndigheter

Trafikanalys: inför stöd för elektrifiering av sjöfarten

Trafikanalys föreslår flera åtgärder för att öka elektrifieringen av svensk sjöfart, som skattereduktion för landström, en klimatpremie för elfartyg och stöd till land- och laddinfrastruktur i hamnar.
Trafikanalys har på regeringens uppdrag utrett frågan om en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg och en ökad användning av land- och laddström i hamnar. I uppdraget ingår också att föreslå möjliga åtgärder för en ökad användning.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]->

Trafikanalys har på regeringens uppdrag utrett frågan om en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg och en ökad användning av land- och laddström i hamnar. I uppdraget ingår också att föreslå möjliga åtgärder för en ökad användning.

Finns potential

Slutsatsen av utredningen är att det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att sjöfartens klimatomställning inte har kommit alls lika långt som vägtrafikens och att det inte finns så många stöd och andra styrmedel för sjöfartens omställning som för vägtrafikens.

– Vi ser att det finns stöd och styrmedel inom andra trafikslag som kan lämpa sig väl även för att nå en ökad elsjöfart. Ett exempel på en förebild är klimatpremien för elflyg som just nu utreds av Energimyndigheten. Vi menar att en liknande klimatpremie inom sjöfarten skulle kunna fungera, säger Björn Olsson, projektledare på Trafikanalys, och fortsätter:

– Landström som större fartyg använder i hamnar har en skatterabatt. Vi menar att det vore rimligt att införa skatterabatt även för mindre fartyg, säger Björn Olsson. Förslaget skulle också kunna gynna elektrifieringen genom mer likställda villkor, eftersom diesel som används i yrkesmässig trafik är skattebefriad.

Hela flottan kan använda elhybriddrift

I sin rapport Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart pekar Trafikanalys också på att potentialen och marknaden för batterielektriska fartyg skiljer sig åt från batterihybridfartyg.

– Batterielektriska fartyg passar exempelvis bäst för mindre passagerarfartyg med stadig trafik mellan hamnar med laddmöjligheter. För batterihybridfartyg är däremot flexibiliteten större och där bedömer vi att hela fartygsflottan har potential att kunna använda elhybriddrift, säger Björn Olsson.

Hybriddriften fyller en viktig roll i det totala energisystemet ombord på fartyget genom att det ger en energieffektivisering och minskad bränsleförbrukning.

Utbyggnaden av infrastruktur för elanslutning i hamnar behöver gå hand i hand med att fartygen elektrifieras, anser Trafikanalys vidare.

– Liksom det finns stöd för att bygga laddinfrastruktur för vägtrafikens behov, så föreslår vi stödformer för utbyggnad av laddinfrastruktur för fartyg i hamnar, säger Björn Olsson.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]