I Transportstyrelsens regleringsbrev för 2024 står att myndigheten ska "underlätta för certifiering av nya lösningar kopplad till elektrifierad sjöfart med fokus på konvertering av fartyg till eldrift". På bilden syns Öresundslinjens färja Aurora som konverterades till eldrift 2017.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Myndigheter

Sjöfartens elektrifiering ska underlättas

I årets regleringsbrev till myndigheter finns flera saker som berör sjöfart. Flera myndigheter, bland annat Transportstyrelsen, får uppdrag som har med sjöfartens elektrifiering att göra.
Regleringsbreven skrivs varje år och är ett sätt för regeringen att styra myndigheternas arbete. Här anges bland annat hur mycket medel respektive myndighet ges och vad pengarna ska användas till. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]öfartens elektrifiering att göra. ”} /–>

Regleringsbreven skrivs varje år och är ett sätt för regeringen att styra myndigheternas arbete. Här anges bland annat hur mycket medel respektive myndighet ges och vad pengarna ska användas till. 

Transportstyrelsen ska enligt sitt regleringsbrev för 2024 vidta åtgärder för att underlätta för certifiering av nya lösningar kopplade till elektrifierad sjöfart med fokus på konvertering av fartyg till eldrift. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 30 november 2024.

Transportstyrelsen ska också stärka och påskynda arbetet med regelförenklingar och processer för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt ”förbättra bemötande och service gentemot företagen”. De kommande tre åren ska myndigheten senast den 15 mars varje år redovisa till regeringskansliet vad som har gjorts.

300 miljoner för klimatkompensation

I Sjöfartsverkets regleringsbrev står att sammanlagt 300 miljoner kronor får användas för att reducera farledsavgifter genom så kallad klimatkompensation.

Vidare höjs ramanslaget för isbrytare från cirka 34 miljoner kronor förra året till cirka 1.160 miljoner kronor för år 2024. Sjöfartsverket disponerar enligt sitt regleringsbrev medel för att investera i två nya isbrytare.

45 miljoner för att ställa om

Sjöfartsverket får även i år ett tillskott på 45 miljoner kronor för att påbörja omställningen av myndighetens egen båt- och fartygsflotta till att bli fossilfri. Myndigheten ska redovisa hur omställningsarbetet går och vilka åtgärder som vidtagits.

Sjöfartsverket ska också, precis som Transportstyrelsen, redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader och förbättra bemötande och service gentemot företagen. Formuleringarna om förenklingsarbete är i princip identiska med dem för Transportstyrelsen och finns även i flera andra myndigheters regleringsbrev.

100 miljoner till sjöfartsforskning

I Trafikverkets regleringsbrev anges att högst 100 miljoner kronor även i år får användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Vidare står att medel får användas för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 miljoner kronor.

Inom Naturvårdsverkets verksamhet höjs anslaget till investeringsstödet Klimatklivet med 800 miljoner kronor för år 2024. Klimatklivet förlängs även till år 2028.

Kunskapsunderlag och goda exempel

Boverket får i uppdrag att ta fram goda exempel på elektrifiering av sjöfart genom att ”identifiera kommuner som genom bland annat samhällsplanering skapar förutsättningar för elektrifiering av sjöfart, inklusive kollektivtrafik, och redovisa goda exempel på hur det kan genomföras”. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 31 maj 2024.

Statens Energimyndighet ska bland annat redovisa hur myndigheten planerar att bygga upp och utveckla den nationella samordningen för laddinfrastruktur.

I regleringsbrevet för Trafikanalys står att myndigheten under 2024 ska ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]