Rikard Engström.

Kategori: Forskning | Politik

Ny ordförande för sjöfartsportföljen

Det sker flera förändringar i styrelsen för Trafikverkets sjöfartsportfölj för forskning och innovation.

Trafikverket gör en rad förändringar inom styrelsen för sin sjöfartsportfölj för forskning och innovation, där Rikard Engström (Trafikverket) tar över som ordförande i styrelsen den 1 maj 2022 efter Rein Jüriado.

– Det är roligt och utmanande att ta över rollen och det ligger väl i linje med ambitionerna om att använda sjöfarten i ökad utsträckning och att driva på för minskad miljö- och klimatpåverkan, ökad säkerhet och ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv, säger Rikard Engström till Sjöfartstidningen.

Nya ledamöter

Det sker även förändringar av ledamöter i styrelsen. Nicklas Blidberg (Trafikverket) tar över efter Rikard Engström, Henrik Sandén (Transportstyrelsen) tar över efter Henrik Tunfors och Jennie Larsson (Sjöfartsverket) tar över efter Anders Dalén.

Sedan tidigare sitter dessutom följande personer som ledamöter i styrelsen och samtliga kvarstår: Erik Froste (Färjerederiet), Magnus Henke (Energimyndigheten) och Claes de Serves (Vinnova).

Därtill fortsätter Charlott Andersson (Trafikverket) som portföljledare och Sofia Alveilus (Trafikverket) som portföljadministratör.

Till portföljen är också knutna de externa seniora experterna Per Stefenson med ett förflutet bland annat från Stena och som ordförande för Lighthouse programkommitté samt Peter Grundevik, tidigare forskningschef på SSPA.

Vill se en fördubbling

Enligt regeringsbeslutet från 2019 beräknar regeringen att upp till 100 miljoner kronor årligen ska kunna utgå i ersättning till forsknings- och innovationsprojekt inom sjöfartsområdet. Anders Hermansson, vd Föreningen Svensk Sjöfart, anser att det är viktigt att öka de årliga satsningarna på sjöfartsforskning.

– Vi tycker att de 100 miljonerna borde vara minst dubbelt så mycket. Man bör göra det successivt för att vi har så stora utmaningar som vi ska möta och då är det viktigt att vi måste fortsätta och kanske till och med intensifiera forskning och utveckling för att kunna adressera inte minst klimatutmaningen men också kunna omhänderta digitaliseringen på ett bra sätt inom sjöfarten.