Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik | Miljö

Trögt i transportpolitiken

Rikard Engström kallar svensk sjöfart ”kraftigt sargad efter årtionden av misshandel” och riktar kritik mot trögheten i regeringens arbete mot de transportpolitiska målen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ansportpolitiska målen.

I ett blogginlägg delar föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström ut viss ros och mer ris till regeringens transportpolitik, utifrån Trafikanalys uppföljande rapport om de transportpolitiska målen.

Åstadkommit märkligt lite

Rikard Engström vänder sig framför allt emot att regeringen konsekvent missar vilken lågt hängande frukt sjöfarten är i fråga om begränsning av växthusgasutsläpp. Han skriver att det är märkligt hur lite regeringen har åstadkommit under de fyra och ett halvt år som de ständigt har upprepat att man vill flytta över mer gods till sjöfart och järnväg.

”Tonnageskatt och vissa förbättringar avseende inflaggning har lett till att den svenska sjöfarten, och kanske då särskilt den svenskflaggade dito, inte längre förblöder men man ligger kvar kraftigt sargad efter årtionden av misshandel”, skriver Rikard Engström.

Ökade anslag till verket

Även Trafikanalys rapport konstaterar att det inte finns någon tydlig tendens till överflyttning av godstransporter till de mer energieffektiva trafikslagen sjöfart eller järnväg. 

Rikard Engström föreslår bland annat att regeringen ser till att sjöfarten avlastar järnvägen rejält genom att införa tillfälliga eller permanenta incitament för överflyttningen. Dessutom tycker han att anslagen till Sjöfartsverket måste öka om transportpolitikens mål om mer sjöfart ska uppnås.

Ifrågasätter hamnavgifter

Trafikanalys skriver i sin rapport att hamnarnas konkurrenskraft har minskat och Rikard Engström menar att det är märkligt att sjöfarten ska behöva betala avgifter när man kommer till hamn, när nu politiken vill att hamnarna ska ta mer gods. ”Är det kanske dags att fundera över om hamnarna ska ha kommunal huvudman?”, frågar Rikard Engström.

Under morgondagens (torsdag) årsmöte för föreningen Svensk Sjöfart får Rikard Engström chansen att rikta sina frågor och förslag direkt till infrastrukturminister Tomas Eneroth, som är en del av seminarieprogrammet efter årsmötet. Sjöfartstidningen återkommer med rapport därifrån.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]